foto: Srđan Vulović, izvor: Narodni muzej u Kraljevu Central part of the War History Hall at the Permanent Exhibition of the National Museum Kraljevo

piše: Jovan Mladenović

Narodni muzej u Kraljevu osnovan je 1950. godine, kada su formirane gotovo sve muzejske zbirke. Sedamdeset i jednu godinu kasnije, muzej brine o ukupno njih šest: arheološkoj, prirodnjačkoj, numizmatičkoj, istorijskoj, etnološkoj i umetničkoj. Ukupan fond čini oko  14 000 predmeta, pre svega sa prostora Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje. Na ovom prostoru nalaze se mnogobrojni spomenici iz perioda srednjovekovne Srbije, kao što su manastiri Studenica, Žiča i Gradac, zatim srednjovekovni grad Maglič, kao i manje vlastelinske zadužbine, rudarska središta, trgovi i groblja koja nam svedoče o koncentraciji i organizaciji stanovništva na ovom podneblju.  Upravo ovaj položaj dovešće kasnije do formiranja modernog  grada u neposrednoj blizini. Tako je Kraljevo, koje je dobilo ime u čast prvog novovekovnog kralja, Milana Obrenovića,  postalo mesto važnih ceremonijala u modernoj državi, o čemu zbirke daju brojna svedočanstva. U zbirci Narodnog muzeja u Kraljevu čuvaju se predmeti i sa šireg prostora Srbije, u čemu se posebno ističu brojna dela moderne umetnosti u okviru Umetničke zbirke.

foto: Srđan Vulović, izvor: Narodni muzej u Kraljevu Showcases with women’s costume from the 19th century in the Ethnology Hall at the Permanent Exhibition of the National Museum Kraljevo

Stalna postavka muzeja otvorena je 2008. godine, nakon završene adaptacije starog školskog zdanja u savremeni muzejski prostor. Nalazi se na prvom spratu i obuhvata četiri sale, kao i hodnik koji se prostire duž oba krila zgrade. U desnom krilu nalazi se sala posvećena arheologiji sa jedinstvenim tematskim konceptom arheologije kao nauke. Veliki zid sale pokriva print koji komunicira sa publikom i posetioca vodi kroz predmete koji svedoče o društvenim aktivnostima na ovoj teritoriji:  od najstarijih  naselja  koja potiču iz šestog milenijuma pre  nove ere, pa sve do srednjovekovnog perioda.  Iz sale za arheologiju prelazi se u salu ratne istorije Kraljeva i okoline.  U ovoj sali, najstariji predmeti pripadaju periodu  poznog srednjeg veka i ranoj turskoj okupaciji, kada je Maglič, kao utvrđenje, imao vojno-upravni značaj. Centralni deo posvećen je borbama za oslobođenje u srpsko-turskim ratovima, balkanskim ratovima kao i Prvom svetskom ratu. Hodnik u ovom krilu je pretvoren u posebnu memorijalnu sobu posvećenu žrtvama streljanja u Kraljevu oktobra 1941. Nakon desetogodišnjeg rada, muzej u Kraljevu je štampao jedinstveno izdanje Spomenika žrtava streljanih u Lageru, u kome je svaka žrtva, poznata imenom i prezimenom, dobila svoju stranicu u crnoj knjizi tragedije, koja je podeljena  u četiri toma.

foto: Srđan Vulović, izvor: Narodni muzej u Kraljevu First part of the Social History Hall at the Permanent Exhibition of the National Museum Kraljevo

U levom krilu zgrade nalaze se sale u kojim je predstavljena politička i kulturna istorija Kraljeva, dok je u sali za etnologiju prikazano formiranje građanske klase tokom 19. i 20. veka. Postavka u sali za društvenu istoriju sastavljena je iz deset segmenata koji prikazuju najvažnije aspekte društvenog života grada tokom 20. veka, kada Kraljevo prerasta u gradsko naselje sa svim odlikama značajnog administrativnog, zanatskog, industrijskog, trgovačkog, saobraćajnog, školskog i kulturnog centra. Sala za etnologiju posvećena je građanskom životu s kraja 19. i početka 20. veka sa akcentom na organizaciju i opremanje stambenog i radnog prostora, pokućstvo i posuđe. Centralni deo ove sale čine ženska gradska odeća i nakit pomenutog perioda koji nam, pored tipološkog i stilskog konteksta, otkrivaju ekonomske i političke prilike na ovim prostorima.

foto: Srđan Vulović, izvor: Narodni muzej u Kraljevu Memorial Room for the Victims of the Shooting in Kraljevo in October 1941 at the Permanent Exhibition of the National Museum Kraljevo

Stalna postavka Narodnog muzeja u Kraljevu zadržava klasičnu koncepciju prikaza istorijskog toka od najstarijih perioda ka savremenosti, upoznajući nas sa istorijom jednog grada i njegove okoline. Međutim ona nam istovremeno može poslužiti kao referentna tačka koji nam omogućava da sagledamo regionalni razvoj u čijem okviru se može otvoriti veliki broj savremenih tema.

O stalnoj postavci, ali i aktuelnim izložbama i dešavanjima možete se informisati na sajtu muzeja, kao i putem Instagram stranice.

avgust, 2021.

2 thoughts on “Stalna postavka Narodnog muzeja u Kraljevu”

  1. Pre neki dan sam, igrom slučaja, bila u prilici da posetim ovaj muzej i zaista sam uživala… A sada i u tekstu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.