Šango, ilustracija: Ljiljana Đajić

piše: Aleksandra Vujić

Šango je bio kralj zapadnoafričkog naroda Joruba. On je bio veoma uspešan ratnik i značajan čarobnjak. Nakon smrti postao je bog groma, a sem sa gromovima, povezivan je i sa munjama i vatrom. Najmoćniji je bog oriša panteona. Ima tri žene: Ošun, Obu i Oju. Ošun je dobroćudna oriša ljubavi i lepote, Oba je oriša istoimene reke, a Oja je oriša vetra, oluja, smrti i ponovnog rađanja.

Prikazivan je sa ogrlicom koja se sastoji od belih i crvenih perli, nanizanih u skupinama od četiri ili šest. Njegove boje su bela i crvena, a odeća mu je najčešće crvena sa belim kvadratima ili drugim oblicima. Predmeti koji se vezuju za njega su dvostrana sekira, mesingana kruna i narukvice.

Oriše su duhovi, odnosno, oličenja vrhovnog boga Oloruna.

Kao smrtnik, Šango je bio kralj grada Ojo. Usmeno stvaralaštvo ga opisuje kao veoma moćnog vladara koji je imao glas nalik gromu i koji je bljuvao vatru dok je govorio. Prema jednoj verziji mita, njegov protivnik je impresionirao stanovnike grada svojom magijom i oni su prestali da obožavaju kralja i okrenuli se njegovom protivniku. Šango je to prihvatio jako loše, poražen, izvršio je samoubistvo. Ipak, oni koji su mu ostali verni, tvrdili su da on nije umro, već da se transformisao u Orišu. Druga verzija kaže da je Šango otišao na brdo blizu palate da pokaže snagu svog groma. Pun sebe, stvorio je grom koji je pogodio palatu i uništio sve što je Šango posedovao. Nakon toga su ga supruge napustile, a Šango je razočaran otišao sa pripadnicima svog kulta. Pojedini su se vratili da obaveste građane da se kralj obesio. Ipak, to nije bilo tačno i Šango, koji je već postao oriša, uništio ih je gromom.

Šango je postao oriša i preuzeo je neke osobine već postojećeg božanstva, Jakute. Kult se naročito raširio nakon što je Ojo postao centar carstva koje se proširilo i na ostala kraljevstva Jorube.

Šango je postao vrlo važna pojava u mnogim delovima Kariba. Često je prikazivan sa sekirom koja ima dvostruko sečivo, i koja se zove oše. Neretko mu na statuama oše izlazi direktno iz vrha glave, što je simbol njegove ratničke prirode. Njegovi sveštenici takođe nose drvene oše i drže ih na grudima u toku ritualnog plesa. Takođe, koriste naročitu vrstu bubnjeva (bata bubnjevi) za koje se veruje da ih je koristio sam Šango i da je uz pomoć njih prizivao oluje.

april, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.