foto: Tamara Živković

piše: Tamara Živković

Rumena Bužarovska je makedonska spisateljica, profesorka američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, prevodilac i aktivistkinja. Kao spisateljica profilisala se primarno kao pisac kratkih priča koje svojom fokusiranošću na jedan događaj, anegdotu ili detalj iz života omogućuju ostvarivanje snažnijeg utiska na same čitaoce nego duže prozne forme. Rumena je do sada objavila nekoliko zbirki priča: Žvrljotine, Osmica, Moj muž i Nikuda ne idem.

Zbirka priča Moj muž koja je objavljena 2014. godine sadrži jedanaest priča. Sam naslov ima za cilj, kako je spisateljica u više navrata i sama rekla, da zbuni čitaoca, da ga navede da pomisli da je reč o sentimentalističkoj, ljubavno-ispovednoj prozi, iako je ova zbirka daleko od toga. Svaka od ovih jedanaest priča ispripovedana je iz ženske perspektive – u svakoj od njih naratorka je neka druga žena koja nam kroz pojedinačni događaj otkriva odnos između nje i njenog muža. Mada, kako to u životu najčešće i biva, taj odnos na relaciji muž-žena nikada nije u potpunosti izolovan od drugih, te se u njega često upliću i na njega utiču i deca, i majke, i prijatelji, i kolege sa posla…

Iako je svaka od junakinja ovih priča individua za sebe, ličnost sa svojim manama i vrlinama, ono što je svima njima zajedničko jeste da su sve one bitno obeležene odrastanjem i vaspitanjem u patrijarhalnoj sredini. Ponekad je sredina ta koja im eksplicitno nameće određeno ponašanje i sistem vrednosti, a ponekad su one te koje su ta očekivanja sredine duboko ukorenile u svojoj ličnosti, te same sebi postavljaju ograničenja, pravila i uloge kojih moraju da se drže. Patrijarhalno društvo, čiji obrisi manje ili više provejavaju u svakoj od priča zbirke Moj muž,primarno podrazumeva podređen položaj žene u odnosu na muškarca. Muškarac je taj koji je slobodan da bude ono što želi, koji samog sebe posmatra sa divljenjem, dok je žena ta koja je ograničena ulogom supruge koja se primarno bazira na povlađivanju i udovoljavanju mužu.

Jedna od scena koja najbolje ilustruje takvu nepravilnu raspodelu pozicija u braku jeste dijalog između muža i žene u priči Nektar. Muž, po profesiji ginekolog, koji sebe uvek vidi i predstavlja kao umetnika, slikara, pita ženu šta ona misli o tome zašto su kroz istoriju svi veliki umetnici bili muškarci.

„Počela sam da razmišjam. Nisam mogla odmah da sročim to što bih mu sada rafalno ispalila u lice: da žene nikada nisu imale uslova da budu kreativne. Da im to jednostavno nije bilo dopušteno, jer su po ceo dan ostajale u kući i brisale govna sa dečijih guzica, kao što sam i ja radila dok je on šetao po konferencijama u Kini, Africi, Evropi, i dobijao inspiraciju.

– Pa… – zamucala sam, zbog čega se sada mnogo kajem.

– To je zato što su muškarci duh, a žene su telo. Muškarci su kreativni, žene su praktične. Muškarci gledaju uvis, žene gledaju dole. Žene ne mogu da budu umetnici – to nije svojstveno njihovoj prirodi.”

Moj muž, Rumena Bužarovska

Naravno, Rumena ne bi bila jedna od najzanimljivijih spisateljica balkanske književne scene, da je za svako nezadovoljstvo ili problem u braku, o čemu u ovoj zbirci primarno piše, krivicu svalila samo na muškarca ili patrijarhalno vaspitanje. Ima u ovoj zbirci i žena koje na pogrešne načine, nepromišljeno i neosvešćeno, pokušavaju da manjak sreće i zadovoljstva u bračnoj zajednici nadomeste na nekoj drugoj strani.

Priče u zbirci Moj muž su bolno realistične. Skoro svako od nas, bilo kroz sopstveno ili tuđe iskustvo, može olako da se identifikuje sa svakim likom iz ove zbirke jer nijedan od njih nije jednodimenzionalan, čisto zlo ili potpuno dobro, već je višeslojan. Iza svakog lika stoji dubok sloj motivacije njegove ličnosti i postupaka, koji se često otkriva kroz neke prividno sporadične rečenice zbog čega ne možemo niti u potpunosti da podržavamo, niti da preziremo tog lika.

Jedna od stvari koja ovu zbirku čini izuzetno zanimljivom i prividno laganom za čitanje jeste doza humora uz koju Rumena piše. Iako u pričama najčešće nema čiste komike, već je neretko prisutna ona koja ostavlja gorak ukus u ustima.

septembar, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.