izvor: http://www.avantartmagazin.com/

Ne dolazite mi na čas filozofije ako prethodno niste igrali ili radili gimnastiku – Sokrat

piše: Milica Marjanović

Kada biste upitali ljude koje značajne ženske ličnosti srpske kulturne istorije poznaju, verovatno bi vam rekli samo za Milunku Savić i možda Nadeždu Petrović. Nažalost, priče drugih velikih žena kriju se iza debelog sloja prašine. Jedna takva žena jeste Marija Maga Magazinović – novinarka, feministkinja i začetnica moderne igre na ovim prostorima.

Maga Magazinović rođena je 1882. godine u Užicu, gde je završila osnovnu školu i realku. Sa četrnaest godina odselila se sa porodicom u Beograd, gde se školovala u Višoj ženskoj školi i završila studije. Nakon završenih studija bavila se novinarstvom (bila je prva žena novinar u dnevnom listu Politika) i profesorskim radom. Pre Prvog svetskog rata otvorila je prvu školu za modernu igru u Srbiji, 1910. godine (koliko je ovaj poduhvat bio ispred svog vremena govori činjenica da je u Srbiji prva baletsko-glumačka škola otvorena jedanaest godina kasnije). Za vreme međuratnog perioda bavila se modernom igrom, gde je ostavila najveći trag. Posle Drugog svetskog rata Maga Magazinović, nažalost, biva zaboravljena, ali nastavila je da predaje folklorne igre u umetničkim školama. Umrla je 1968. godine u Beogradu.

izvor: https://www.10naj.com/

Kretati se sam, samcit, bosonog u lepršavoj haljini nežnih boja, okićen cvećem, na muziku Šopena, pa i Šuberta… – Maga Magazinovć, Moj život

Ključan trenutak u njenom životu bilo je upoznavanje sa američkom modernom plesačicom, „golom ženom” Mod Alan u Beogradu 1906. godine. U Beogradu do tada niko nije igrao bosonog, tako da je nastup Mod Alan prvo morao biti odobren od strane komisije koju su činili ljudi iz beogradskog kulturnog kruga tog vremena. Za vreme pauze Nadežda Petrović i Maga su otišle da se upoznaju sa Mod Alan i usput joj predstavile nekoliko srpskih kola. Mod Alan je bila oduševljena i rekla Magi da je rođena igračica. Kasnije je Maga napisala u svojoj autobiografiji kako joj je ta pohvala bila milija od bilo koje pohvale za naučni rad. Nakon što je pala profesorski ispit dvaput, otišla je u Minhen i Berlin i tamo se školovala kod profesora plesa Rudolfa Labana koji ju je nazvao svojom naslednicom, i sestara Isidore i Elizabete Dankan. Godine 1910. otvorila je Školu za recitaciju, estetičku gimastiku i žive jezike koja je skromno nazvana s namerom da se narod ne uplaši, jer u to vreme nije bio upoznat ni sa klasičnim baletom. Ipak, njena škola je vrlo brzo preimenovana u Školu za ritmiku i plastiku. Rad škole na početku bio je žalostan, prvenstveno jer su roditelji odbijali da daju decu u Maginu školu. Razlog ovom odbijanju bila je njena filozofija igre.

izvor: Wikimedia Commons

Glavne ideje Maga je pokupila od antičkih grčkih filozofa, Sokrata, Platona i Aristotela sa primesom komentara o baletu Isidore Dankan. Od antičkih Grka prisvojila je kult telesne lepote koji prati Platonovo shvatanje da ne postoji muška i ženska gimnastika, jer, ako bi postojala, ples bi se oslanjao samo na muškarce, čime se dobija samo polovina ukupne ljudske snage. Platon takođe smatra da ples trenira razum i dušu i priprema ih na suočavanje sa životom, s čim se slaže i Aristotel, koji kaže da je ples priprema za filozofiju i stvaranje umetnosti. Aristotel ples definiše kao ritmičko kretanje tela čiji je cilj prikaz ljudske prirode, kao i onoga što čovek čini i oseća. Sokrat, oduševljen plesom, smatra da se kroz ples telo kreće istovremeno sa svim svojim delovima i što manje svesti u plesu, to je ples bolji. Sve je ovo Maga primenjivala u svojoj filozofiji, te je ukratko možemo okarakterisati kao protivljenje krutom, neprirodnom, to jest protivljenje samom klasičnom baletu. Znala je da je u klasičnom baletu bilo važno izgledati, a u modernom biti. Maga je ukinula svu koketeriju klasičnog baleta i stvorila ekspresionistički izraz za žene, jer je smatrala da su žene te koje vaspitavaju društvo i da im je iz tog razloga potreban način izražavanja.

Sva ova shvatanja nisu bila problematična dok igračke trupe Mage Magazinović nisu počele da izlaze bosonoge na scenu, što je Magi donelo mnoštvo kritika i nepoverenje publike. Magine trupe nosile su i grčke hitone (ono što bi za nas danas bio donji veš) na plažama kraj Dunava i Save, što nije bilo dozvoljeno.U Kraljevini Jugoslaviji su u to vreme žene nosile jednodelne kupaće kostime koji nisu smeli biti kraći od 10 cm iznad kolena, postojao je čovek koji je merio visinu kupaćih kostima i čim bi žena prešla tu visinu, bila bi uklonjena sa plaže. Ova dva koraka ispred ondašnjeg vremena bila su skandalozna i dovela su do nazivanja Magine škole Sodomom i Gomorom. Ipak, to je nije zaustavilo i njena delatnost razvila se tridesetih godina 20. veka sa talasom militarizacije stanovništva, to jest potrebe za spretnim i razvijenim telom. Iz ovoga nastala je Magina slika „nove žene” koja pre svega misli i govori i kroz ples saopštava.

Važno je pomenuti i to da je Maga Magazinović autorka naših prvih baleta i obrada srpskih kola. Baleti sami po sebi bili su uspešni, ali problem je pravila muzika, zbog čega su ponovo usledile brojne kritike. Naime, učenici Magine škole nisu bili dobrodošli u Narodnom pozorištu, sve do poslednjeg nastupa pri zatvaranju škole, što im je bilo dozvoljeno, jer se na uticajnijem mestu našao Magin bivši učenik. Poznato je da je klavir za Magine trupe svirala Ksenija Atanasijević, mada to nije mnogo poboljšalo situaciju, jer je delatnost Škole za ritmiku i plastiku, kao i same moderne igre, smatrana amaterskom zbog manjka mehaničke istreniranosti koju je posedovao klasični balet. Samim tim, na Magino delo se gledalo kao na nešto što nije imalo ni štete, a ni koristi.

Čak i pored svih nepravdi sa kojima se susrela u životu, Maga Magazinović nije odustajala od svoje umetnosti, sve do 1935. godine, kada je njena škola zatvorena. Ne znaju se tačni razlozi zatvaranja škole, ali to ne znači da je Maga bila umorna od svog stvaralaštva. Neosporno je da je Maga Magazinović bila žena ispred svog vremena, i da se njene ideje i danas slede.

avgust, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.