Ma’at, detalj, ilustracija; Filip Nikolić

Pojam (slovo) ma’at je teško prevesti jer znači sve što treba da je ispravno i tačno, dakle, pravda, harmonija, red, stabilnost.  Starovekovni Egipćani su jako cenili ovaj koncept i to je bio jedan od osnovnih postulata religioznog mišljenja. Ma’at je obezbeđivao stabilnost univerzuma, a bio je čak i iznad samog faraona, na kojeg se nisu odnosili zakoni i pravila, a ukoliko bi on bio uništen, pobedio bi haos (Isfet). Ovaj princip personifikovan je u boginju Ma’at.

Ma’at je ćerka boga Ra, glavnog boga tvorca i boga sunca. On ju je stvorio tako što je, pomoću svojih moći, prizvao postojanje iskonskih elemenata, a zatim se pojavila njegova ćerka čiji je zadatak bio da održava opšti sklad. Ona je upravljala zvezdama, godišnjim dobima i postupcima smrtnika. Predstavljana je kao mlada žena, držeći skiptar, simbol moći, u jednoj ruci i ank u drugoj. Nekada ima krila ili drži nojevo pero, koje je povezano i sa njenim bratom, bogom Šu (bog suvog vazduha). Boginja je prizivana kada je trebalo ispraviti neku nepravdu ili pomoći da istina dođe na videlo. Ma’at je vraćala poredak na početak, dovodeći svet u balans i pomažući da dođe do ispravnosti.

Vizuelno je prikazivana rame uz rame sa bogom Ra, što pokazuje njenu moć. Ona je sila jednaka njemu, zbog toga su prikazani kao ravnopravni . Tokom dana ona je putovala sa njim po nebu, a noću mu je pomagala da pobedi smrtonosnu zmiju  koja donosi tamu – Apopis.

Ank je simbol večnog života i reinkarnacije. Stari egipćani nosili su ank kao amajliju, dok su brojni egipatski bogovi prikazivani sa ovim simbolom u rukama. Ovaj simbol čest je i u egipatskim grobnicama.

Ma'at, ilustracija: Filip Nikolić

Ova boginja takođe sudi i mrtvima u Donjem svetu. Naime, kada osoba umre, njenu dušu vodi bog mudrosti Tot do Dvorane dveju istina. Tu se vagaju srca smrtnika (jedini organ koji se nije vadio prilikom mumifikacije, a verovalo se da nosi zapis svih dela umrlog) naspram jednog pera koje pripada Ma’at. Ukoliko je osoba prekršila jedno ili više od ukupno četrdeset i dva pravila (koja su nazivana negativnim pričestima, jer pokojnik, zapravo, nabraja šta nije činio), srce bi prevagnulo i pojeo bi ga Amut. Ukoliko je osoba živela ispravan život u skladu sa principima Ma’at, prevagnulo bi pero, a duša pokojnika bi nastavila dalje. Ova pravila bila su ispisana u Knjizi mrtvih.

Ma’at i istoimeni princip bili su jako bitni faraonima. Postolje trona je simbolizovalo ovaj princip, a kako faraon sedi na tronu, njegov posao je bio da osigura red i poredak.  Zbog toga su faraoni sebi davali dodatnu titulu koja ih je činila miljenicima boginje Ma’at i činila ih je bližim sa njom. Kada bi faraon dolazio na vlast, on je bogovima poklanjao manju statuu Ma’at kako bi je predstavio. Time on zapravo traži da mu boginja pomogne u vladavini i u održavanju balansa. Takođe, postolje trona simboliše Ma’at, što zapravo znači da je ona temelj na kojem je podignuta zajednica.

piše: Aleksandra Vujić

jul, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.