Ilustracija: Maria Bramasole

piše: Aleksandra Vujić

Kresnik je slovenačka mitološka ličnost koja se može sagledati kroz dva ključna aspekta – kao bog sunca i toplote i kao hrabar heroj zaštitnik. 

U  slovenskoj mitologiji, Kresnik je personifikacija sunca, božanstvo koje rasteruje tamu i donosi toplotu u hladnim danima. Predstavlja zaštitnika ljudi, stoke i plodne zemlje. S obzirom na to da smrtnici zavise od useva, plodova biljaka i životinja, a sunce je neophodno za dobre prinose svega navedenog, jasno je zašto je Kresnik toliko bitno božanstvo i što je poznat po tome da donosi blagostanje narodu.

Ovaj bog često je povezivan sa zmijama i zmajevima, a takođe i sa vatrom i letnjom dugodnevicom. Izjednačavan je sa Svarožićem, Svarogovim sinom. Ipak, varijacije u mitovima su velike i ne može se sa sigurnošću utvrditi ko su Kresnikovi roditelji.

Hrišćanski pandan boga Kresnika je Jovan Krstitelj. Na dan proslave ovog sveca pale se vatre i ljudi se polivaju vodom. Ovo je zapravo prikaz pobede dobra nad zlom, motiv koji je čest u legendama o Kresniku.

Ovo božanstvo sunca opisivano je u zlatnim nijansama – zlatne kose, zlatnih ruku, ponekad sa zlatnim jelenskim rogovima, a njegovo mesto života je zlatna planina.

S vremenom se sa kultom ovog boga desilo nešto neobično. Naime, Kresnikov mitološki karakter je evoluirao od boga do smrtnika, odnosno, heroja. Heroj Kresnik predstavljao je ideal hrabrosti i viteštva i isticao se svojom odlučnošću u borbi protiv zla. Prelaz od boga do heroja verovatno je došao zbog promena u kulturi i društvu, pa je tako na prelaz uticala promena religije, prenošenje mita kroz usmenu tradiciju, mešanje sa drugim mitologijama i slični faktori.

Brojni su mitovi i legende u kojoj Kresnik-bog i Kresnik-heroj pobeđuju zmajeve i donose blagostanje među smrtnike. Prema jednoj verziji bog Kresnik ide u borbu protiv zmaja koji je doneo sušu. Posle duže borbe, božanstvo pobeđuje uz pomoć svog sunčanog mača i priziva kišu koja vraća život  na zemlju.

april, 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.