Kikimora, ilustracija: Filip Nikolić

Mirno spavate i odjednom se budite, ali ne sasvim. Ne možete da se pomerite. Nešto teško vam se spustilo na grudi, neko crno biće. Pokušavate da se pomerite ili makar vrisnete, ali telo vas ne sluša, sve što vam preostaje je da gledate užasnuti i čekate da se agonija završi.

Ukoliko vam je poznat ovakav scenario, doživeli ste paralizu sna. Crno biće je samo halucinacija koja je propratni simptom ovakvog stanja. Sve je savršeno medicinski objašnjivo. Ali zamislite da ste živeli u vreme kada medicina nije bila ni približno razvijena, a vi doživljavate goreopisano stanje. Kako biste to sebi objasnili? Sloveni su nekada smatrali da je Kikimora odgovorna za te noćne traume. Ona je i dalje poznata kao „Mora” kod ruralnih Poljaka. Ista reč i u srpskom jeziku označava noćnu moru, a jednako značenje ima i u hrvatskom jeziku (razmislite i o značenju glagola moriti). Varijacija More je Mara – prelepa devojka koja takođe pohodi snove.

Postoje dve Kikimore, šumska i močvarna. Šumska je udata za Domovoja, dobrog kućnog duha, a močvarna za Lešija, šumskog duha, gospodara zveri.

Kikimora je zli kućni duh. Prisutna je najviše u ruskim pričama, mada je i ostali Sloveni imaju u svojoj mitologiji. Veruje se da se ona kreće po sobama u kući tako što se provlači kroz ključaonicu. Kako bi se ljudi zaštitili od nje, ispunjavali su ključaonicu komadima papira, ili bi prosto držali uvučen ključ u toku noći. Deca ne smeju pogledati Kikimoru u oči jer će biti kidnapovana ili će se razboleti od neke teške bolesti. Upozoravana su da, ako je čuju, nikako ne gledaju u vrata, kovčege, ormane i slično, jer se na tim mestima ona sakriva. Mogli su da gledaju u jastuk ili prozor, tu je pogled siguran. Osim navedenih mesta, Kikimora se krila iza ognjišta, ispod podnih dasaka ili na tavanu. Po drugim legendama, ona se krila u šumama i močvarama.

Kikimora voli plesti vunu, i to u vreme praznika kada smrtnici to ne čine. Zvuk preslice je tada najavljivao neki loš događaj.

U ruskim pričama opisana je kao groteskni deformisani patuljak, ali i kao prelepa devojka sa bradom i još nekim očiglednim deformitetom, kao što su, na primer, kokošije noge. Ona nastaje u kućama gde je umrlo novorođenče, nekršteno dete, ili je telo deteta sahranjeno pod kućom. Može nastati i prilikom smrti majke koja je umrla na porođaju. U tom slučaju, ovo biće imaće lice koje podseća na umrlu ženu ili na njene bliske rođake – majku ili baku.

Ova zla stanovnica kuće oglašava se čudnim i uznemirujućim zvukovima, ometajući čak i domaće životinje. Ukoliko se Kikimora nije još nastanila u kući, ukućani su mogli da je spreče tako što će zakopati neki srebrni predmet ispred kuće ili posuti so po pragu. Ukoliko se ovaj zao duh već nastanio u kući, rituali su složeniji. Vuk Karadžić je zapisao da se Mora tera tako što se pored vrata ostavi naopako okrenuta metla ili se pred spavanje izrecituje određena bajalica.

piše: Aleksandra Vujić

maj, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.