ilustracija: Ljiljana Đajić

piše: Aleksandra Vujić

Hator je egipatska boginja koja ima mnoštvo uloga i zaduženja. Boginja je ljubavi, lepote, sreće i muzike, ali i boginja pijanstva, kao i zaštitnica Sinajskog poluostrva. Još jedna od dužnosti je da pazi na žene za vreme porođaja i da ponudi duše umrlih hranom i vodom dok im pokazuje put u zagrobni život. Pomoćnica je i Ozirisu u Dvorani dveju istina uz još četrdesetak bogova, gde se odlučuje o sudbinama duša.

Kao i mnoga egipatska božanstva, i Hator ima svoj životinjski lik – lik krave. Time se naglašava njen majčinski aspekt. Pored krave, prikazivana je i kao lavica, kobra ili čak drvo javora. Kada je zadržavala obličje žene, imala je kravlje rogove i sunčani disk između njih, ili kravlje uši. Hator je personifikacija Mlečnog puta, što je lako objašnjivo, s obzirom na to da su ga Egipćani zamišljali kao mlaz mleka koji teče iz vimena nebeske krave.

Poštovanje ovoj boginji odavalo se i sistrumom, udaraljkom koja liči na zvečku. Oblikom podseća na liru, a sastoji se od metalnih diskova koji zveckaju kada se sudare. Drške su često ukrašavane nekim Hatorinim obeležjem, čime se pokazivala njena povezanost sa muzikom.

Hator je prvobitno bila boginja rata koju su slavili u južnom Egiptu i koja se preobražavala u lavicu. Međutim, nakon rođenja Horusa, Izidinog sina, ona se promenila. Postala je blaža, nežnija, odbacila je obličje lavice i uzela obličje krave kako bi mogla da stvara mleko za Horusa. Kada je on porastao, ona se udala za njega.

Legenda kaže da je bog Ra želeo da uništi ljudski rod jer su se smrtnici drznuli da odluče da je on prestar da vlada. U taj pohod poveo je Hator, svoju ćerku. Hator se prvo preobrazila u osvetničko Raovo oko, pa zatim u boginju Sekmet, koja je naročito brutalna i zastrašujuća. U međuvremenu, Ra se pokajao, ali je morao nekako da zaustavi Hator koja je previše uživala u krvavom piru. Ra je prosuo crveno pivo, koje je žedna Hator, misleći da je krv, halapljivo popila. Boginja se napila i onesvestila i tako je njena brutalnost zaustavljena. Od tada se Hatorine sveštenice tradicionalno opijaju na svetkovinama posvećenim ovoj boginji.

U Denderi, gde je kult boginje Hator postojao i u praistoriji, i danas se nalazi njoj posvećen hram. Ovaj hram je jedan od najočuvanijih hramova starog veka na svetu. Veliki deo ovog hrama izgradili su Grci i Rimljani, koji su uveli egipatske bogove u svoju religiju.

jul, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.