ilustracija: Nevena Živković

piše: Aleksandra Vujić

Durga je hinduistička zaštitnica i boginja ratnica. Ona može da otelotvori svu ratničku energiju kosmosa i da je upotrebi protiv onoga ko se usudi da ugrozi bilo koje božanstvo. Nastala je iz udružene božanske energije hinduističke božanske trijade.

Najčešća manifestacija ove boginje je u obliku mnogoruke ratnice koja u svakoj ruci drzi drugačije oružje koje su joj darivali drugi bogovi kako bi se ona borila protiv zla. Iako okružena oružjem, prikazivana je sa blagim izrazom lica da bi se istaklo da njena ratobornost nije motivisana mržnjom ili egoizmom, nego potrebom da se odbrani kosmički poredak ili drugi koji se na njenu pomoć oslanjaju. Na prikazima jaše tigra ili lava, a njeno telo zrači svetlošću. 

Više boginja poštuju se kao Durgina obličja – boginja Kali, boginja Sati, Šivina žena, Parvati, boginja majka, Lakšmi, boginja bogatstva, Sarasvati, boginja mudrosti, ali i druge.

ilustracija: Nevena Živković

Legenda kaže da se jednom demon koji je mogao da menja obličja, Mahišasura (ili Mahiša), odlučio na strogo samoodricanje kako bi zadovoljio Bramu. To mu je i uspelo, i nakon nekoliko godina Brama ga je posetio, a Mahišasura je od njega zatražio dar besmrtnosti. Brama je to odbio i Mahišasura je, nezadovoljan, zatražio da mu u tom slučaju bude omogućeno da mu smrt donese isključivo ženska ruka, oholo misleći da je nepobediv i da mu nijedna žena ne može nauditi. Brama mu je uslišio želju.

Mahišasura je zatim počeo napadati bogove, smatrajući da je zaštićen Braminim darom. Tada su Višnu, Šiva i Brama sjedinili svoje božanske energije i one su se otelotvorile u boginji Durgi. Zatim su je opremili različitim oružjima, i poslali je u borbu sa podivljalim Mahišasurom.

Durga je brzo izašla na kraj sa demonskom vojskom koja je pratila Mahišasuru, ali njega nije uspela odmah da porazi. Kada su se konačno direktno sukobili, Mahišasura je krenuo na lava kojeg je Durga jahala, a ona je iskoristila taj trenutak i nabacila mu omču oko vrata. Međutim, lukavi Mahišasura se preobrazio u čoveka i izbegao je taj napad. Zatim ga je probola trozupcem, ali se on pretvorio u slona. Kada je krenula da ga poseče, Mahišasura se preobrazio u bivola i pobegao joj je. Tada je demonu bilo dosta i počeo je da gađa boginju planinama. Durga se od tih napada uspešno odbranila, napala je Mahišasuru i zarobila ga pod svojom nogom, probola ga trozupcem i odsekla mu glavu, čime se ostvario uslov da pomahnitalog demona može pobediti jedino žena.

mart, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.