Kupačice Kazimira Maljeviča

piše: Verica Pavićević Period formiranja slikarskih osnova koje će Kazimira Maljeviča usmeriti na kasnije stvaranje suprematizma počinje njegovim dolaskom u Moskvu 1905. godine. Do tada je njegovo slikarstvo uglavnom bilo usmereno ka izučavanju i eksperimentisanju u okviru impresionizma i realizma. Maljevič nije upisao akademiju, a 1906. godine u okviru ateljea Fedora Rerberga nastavlja da razvija…

Udruženje Na pola puta

piše: Nevena Stajković Udruženje Na pola puta nastalo je 2006. godine u Pančevu i okuplja mlade sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima (neuropsihijatrijskim razvojnim poremećajima koje karakterišu usporenje i devijacija u oblasti socijalnog i kognitivnog razvoja, naročito u oblasti razvoja govora i jezika), kao i defektologe, psihologe, socijalne radnike, pedagoge, profesore muzike i…

KUŠ! #71

Bližimo se kraju još jedne izazovne godine kroz koju smo prošli zajedno, sa idejama i velikim planovima za onu narednu, kako to i dolikuje poslednjem mesecu u godini. Pastelno obojen decembarski broj je pred vama, a u njemu ćete imati prilike da se vinete nebu pod oblake u žičari na Vezuvu, a potom uživate u…