foto: Zvechkalica

Vođena činjenicom da je muzika umetnost koja ne samo da pruža određena čulna i estetska zadovoljstva, već i da utiče i podstiče razvoj i mnogih drugih umnih veština, Maja Bosnić, muzički pedagog i kompozitor, samostalno je pokrenula muzičku radionicu pod nazivom Zvechkalica. Kao ponosna mama troje dece, Maja je bila inspirisana da muziku na više različitih načina prenese i ponudi i drugoj deci, te je ideja za osnivanje ove jedinstvene muzičke radionice bio značajan potez kako za razvijanje mladih i pametnih dečjih glavica kroz muzičke aktivnosti, tako i za širenje ljubavi, pozitivne energije, razumevanja, radosti kao veoma važnih preduslova za zdravo odrastanje beba i malaca.

Zvechkalica je osnovana 2015. godine i jeste prvi licencirani program za muzičku stimulaciju ranog razvoja kod beba i dece uzrasta od svega nekoliko meseci do šest godina. U tom uzrastu deca se najviše razvijaju, a uključenjem u muzičke aktivnosti – pevanje, đuskanje, sviranje – dodatno se ubrzavaju  brojni kognitivni procesi u dečjim glavicama koji se prenose i na druge ne-muzičke aktivnosti poput razvoja logike i govora. Pored toga, period do šest godina je period u kom dolazi i do formiranja socioemocionalnih veština,  pa se muzikom i reagovanjem na istu podstiče napredovanje u samouverenosti, samopouzdanju, radoznalosti, samokontroli i komunikaciji.

foto: Zvechkalica

Muzička radionica Zvechaklica organizuje se tri puta nedeljno za bebe (do prve godine) i malce (od dve do četiri godine) uz pratnju roditelja u trajanju od četrdeset i pet minuta. Svakog meseca, na muzičkim radionicama obrađuju se različite teme (godišnja doba, ljubav, životinje, prevozna sredstva) kroz različite aktivnosti.

Na časovima Zvechkalice neke od najčešćih aktivnosti su sviranje na instrumentima poput štapića, zvončića, metalofona, trijangla, jer su oni najpogodniji za držanje i proizvođenje zvuka i tona. Sviranjem na  pomenutim instrumentima podstiče se veština pamćenja, uočavanja i ponavljanja određenih ritmičkih obrazaca. Ove veštine pospešuju razvoj drugih veština koje u sebe uključuju ponavljanje kao što su, na primer, govor i hodanje. Đuskanje, omiljena aktivnost na časovima Zvechkalice, važna je jer se igranjem i pokretanjem celog tela vežba motorika. Menjanjem položaja tela, posebno kod beba, dolazi do stimulacije vestibularnih receptora i vežbanja njihovog tumačenja u mozgu. Zato se koreografije na časovima zasnivaju pretežno na kretanjima napred, nazad, levo, desno, gore, dole i u krug. Iako se na mesečnom nivou smenjuju teme časova, Zvechkalicu odlikuje doslednost u pojedinim aktivnostima kao što su, na primer, pevanje uvodne pesme, pozdrav na kraju časa uz sviranje trijangla ili igranje sa maramama uz čiju se upotrebu uče boje i oblici. Spoj ovih ritualnih aktivnosti sa jedne strane, bebama i malcima ulivaju sigurnost i polazna su tačka za slobodan i istraživački pristup muzici sa druge strane.

foto: Zvechkalica

Da je ljubav prema deci i muzici pokretač delatnosti Zvechkalice govori činjenica da tim muzičke radionice svakog meseca organizuje čas sa mališanima u domu Dragutin Filipović Jusa za nezbrinutu decu od tri do sedam godina. Nežna i raspevana druženja sa ovom dečicom, kao i redovni posetioci muzičke radionice, podsticaj su Zvechkalici da nastavi sa kreativnim učenje beba i malaca. Moto „Komponujemo čarobno detinjstvo” jeste ono što i decu i roditelje i Maju i njen tim dodatno motiviše da nastave da sa puno ljubavi i osmeha pristupaju muzici i kroz nju iz novog ugla motivišu najmlađe da upoznaju svet oko sebe.

piše: Dunja Savić

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.