Časopis KUŠ! /Časopis KuŠ!

piše: Ana Samardžić

Rubrika Detalj za kraj svaki put donosi neko drugo umetničko delo, tako da se ime autora i naziv dela ne pominju nigde u tekstu. Ideja je da na osnovu jednog detalja kompozicije sami saznate o kom delu i umetniku je reč i da svoje odgovore podelite sa nama u komentarima na tekst na sajtu ili društvenim mrežama, a u svakom sledećem broju, biće otkriveno rešenje prethodnog zadatka.

Napomena: U cilju da vaša potraga bude zanimljivija, u tekstovima će se reč umetnik odnositi i na umetnice i na umetnike, a biće reči o stranim i domaćim autorima iz svih umetničkih epoha, kao i savremene umetnosti. Period nastanka umetničkog dela biće naznačen, a kao pomoć, savet je da što više obratite pažnju na detalje koji se nalaze i oko uveličanog predstavljenog motiva.

Važno: Autori i izvori fotografija korišćenih u tekstovima biće objavljeni u svakom narednom broju kako čitaoci ne bi odmah otkrili o čemu je reč.

Ovog puta sledi detalj koji još jednom ukazuje na činjenicu da se u umetnosti sve može dovesti u vezu, pa čak i stilovi i pravci koji naizgled stoje u suštoj suprotnosti. Verovatno bi i najneiskusnijem poznavaocu umetnosti prva asocijacija na detalj ove slike bila: Pikaso i to bi bilo sasvim logično, jer su Pikasova plava faza i Sezanovo stvaralaštvo uticali na ovog, kao i na mnoge druge umetnike modernizma. No, ovaj naš umetnik bio je posebno inspirisan vizantijskom i srpskom srednjovekovnom umetnošću, smatravši da je bliskost savremenog slikarstva i fresaka baš u jeziku, te ne treba da čudi njegov spoj religioznog sadržaja i — u trenutku kada je ova slika nastala 1956. godine — savremenog izraza. U jednoj fazi njegovog stvaralaštva, pre nego što se posvetio enformelu, umetnik se posebno fokusirao na čuvenu vizantijsko plavu, a od pomoći u otkrivanju slike može biti i to da se predstavljena scena nalazi i na jednoj od čuvenijih fresaka vizantijskog slikarstva 12. veka iz doba dinastije Komnin, u manastiru Svetog Pantelejmona u selu Gornji Nerezi, nedaleko od Skoplja, karakterističnoj po veoma izraženim emocijama na predstavljenim likovima. Ako uvidite da na licu ove prikazane figure vlada neizmerna tuga, možete li da saznate o kojoj slici i kom umetniku je reč? 

Rešenje prethodnog broja:

Sofi Džendžember Anderson, “Portret vile” ili “Uzmi lepo lice žene i nežno ga okiti leptirima, cvećem i draguljem da joj društvo pravi, tako će tvoja vila biti napravljena od najlepših stvari” (“Take the Fair Face of Woman, and Gently Suspending, With Butterflies, Flowers, and Jewels Attending, Thus Your Fairy is Made of Most Beautiful Things”), 1869, privatno vlasništvo.
Časopis KUŠ! /Časopis KuŠ!

april 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.