Višnu, ilustracija: Jefimija Kocić

Tri glavna božanstva hinduizma – Brama Tvorac, Šiva Uništitelj i Višnu Čuvar čine trimurti, sveto trojstvo hinduizma. Prva dva su već bili gosti u našem časopisu, a sada je i na trećeg došao red.

Višnu je prikazivan kao stvorenje koje ima četiri ruke i tamnoplavu kožu. U rukama nosi školjku, lotosov cvet, toljagu i disk. Na ušima nosi minđuše u obliku ajkula, a oko vrata nosi venac od cveća. Njegovi simbolički prikazi su vrlo interesantni, nekada spava na okeanu koji predstavlja haos, a nekada je na čelu nebeskog dvora. Prikazivan je i kako spava na Ananti, besmrtnoj zmiji. Smatra se čuvarom, onim koji upravlja ljudskom sudbinom. Višnuova supruga je Lakšmi, boginja bogatstva i lepote, rođena iz morske pene, nazivana i kćerkom mlečnog mora, takođe je ponekad predstavljana sa lotosovim cvetom.

Zbog čega je lotosov cvet toliko bitan? Prema legendi, Višnu će spavati na Ananti do kraja sadašnjeg doba, kada će iz njegovog pupka izrasti lotosova stabljika. Svetu će doći kraj, doći će do potopa, a jedino što će ostati iznad vode je upravo taj lotosov cvet iznikao iz Višnua. Na vrhu cveta pojaviće se Brama koji će ponovo stvoriti zemlju.

Neretko je Višnu povezivan sa Garudom, divovskom pticom koja je delom orao, a delom čovek. Navodno je veličina Garude tolika da može zakloniti sunce, a leti brže od vetra. Garuda je božanstvo nižeg reda, a Višnu je njegov gospodar.

Oni koji Višnua smatraju vrhovnim božanstvom pripadaju višnuizmu, jednoj od glavnih hinduističkih denominacija, a nazivaju se višnuisti. Za ovo božanstvo veoma je bitna doktrina avatara. Naime, avatari predstavljaju inkarnacije božanstava na zemlji, koji na zemlju silaze u doba neke krize. Neki od njih su: Rama, Hari, Vitoba, Govinda, Jaganat, Narajana, a jedini potpuni avatar boga Višnu je Krišna, ostali su delimične manifestacije. Avatar ima svrhu postavljanja darme na zemlji, tj. cilj mu je pobeda dobrog nad zlim. Višnuisti ne veruju u postojanje trimurtija, već je akcenat njihove vere na avatarima.

Jedan od najvećih antičkih epova svetske književnosti, Ramajana, govori o borbi Rame za spas svoje žene Site. Ovaj ep nastao je u 5. veku pre nove ere i alegorijski je prikaz učenja drevnih indijskih mudraca. Brama stvara energiju, a Višnuov zadatak je da tu energiju sačuva. On poseduje i sposobnost metamorfoze, te se može pojaviti i u ljudskom i životinjskom obličju.

 maj, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.