Vaga, detalj, ilustracija: Srećko Radivojević

Nijedan znak u horoskopu nije do te mere okrenut drugim ljudima, da se u neku ruku može reći da nema čak ni svoju mitološku priču. Tačnije, nema potpuno nezavisnu mitološku priču, već se jedan deo mita o Vagi može naći u jednom od mitova o Devici. Sa druge strane, deo sazvežđa Škorpiona čini sazvežđe Vage. I možda ovakva podela najbolje svedoči o prirodi i sudbini Vage, jer malo je razlika tako ekstremnih kao što su one između Device i Škorpiona, a Vaga se nalazi tačno između njih dvoje.

Jedan od mitova o Devici, a za koji verujem da ipak suštinski pripada mitu o Vagi, jeste onaj o Astrei ili Astrii.

Prema jednoj verziji, ćerka je Astreja, boga Sumraka, i Eos, boginje Zore, dok je prema drugoj verziji ćerka Zevsa i Temide. Prikazivana je kao žena sa krilima, koja u jednoj ruci nosi baklju a u drugoj terazije. Ljudi Astreu smeštaju u sazvežđe Device isključivo iz razloga jer je prema mitu ona i bila devica. HeAli simbolika kojom je prožeta njena priča nesumnjivo je smeštaju pod znak Vage.

Stari Grci verovali su da je čovečanstvo u kome se nalazimo poslednji, najniži stupanj u duhovnoj degeneraciji koja nas je zahvatila. Tako nešto najbolje je opisao Hesiod u svojim Poslovima i danima u kojima navodi da postoji pet stupnjeva duhovne degradacije ljudske rase. Štaviše, ne samo duhovne, prema Hesiodu, ljudi su fizički, mentalno i duhovno bili različita bića u svakoj od tih faza. Zlatno doba jeste prva, najčistija, najplemenitija faza čovečanstva od koje sve posle ide na gore. Nakon Zlatnog, usledilo je Srebrno doba, potom Bronzano. Herojsko doba koje je nasledilo Bronzano predstavlja neznatno poboljšanje u neprekidnom padu čovečanstva. U ovom  razdoblju desio se Trojanski rat i uopšte, veliki broj heroja Stare Grčke živeo je u ovom periodu, po kojima je i dobio ime.

Nakon Herojskog sledi Gvozdeno doba u kojem živimo i danas i u koje Hesiod smešta i samog sebe. U ovom periodu, ljudi će živeti u generalnoj muci i bedi. Deca će sramotit svoje roditelje, brat će udariti na brata, a društveni običaji biće zaboravljeni. To je vreme u kojem „sila boga ne moli”, zli ljudi se lažima prikazuju kakvim nisu. Na svojoj najnižoj tački, ljudi će prestati da osećaju sramotui neće moći da razlikuju dobre od loših postupaka. Kaže se i da će bogovi u potpunosti napustiti čovečanstvo. I u ovoj poslednjoj rečenici se krije mit o Astrei.

Vaga, ilustracija: Srećko Radivojević

Naime, u prethodnim dobima, upliv bogova u svakodnevnicu ljudi bio je veliki. On se progresivno smanjivao kako je čovečanstvo nazadovalo, ali na samom početku, u Zlatnom dobunema sumnje da su bogovi i ljudi zajedno hodali Zemljom. Homerova Ilijada, završna faza Herojskog doba, prikazuje samo poslednje i vrlo posredne ostatke komunikacije između bogova i ljudi. Onog trenutka kada je nastupilo Gvozdeno doba, bogovi su napustili čovečanstvo i uzneli se na nebo. Poslednja od besmrtnika na Zemlji bila je Astrea. Kada je i ona napustila ljude, mrak je definitivno pao. I ovaj mit, sam po sebi, ne bi bio ono što zapravo jeste, da nije simbolike koja se dovodi u vezu sa Astreom i sa znakom Vage. Naime, simbol znaka Vage jesu terazije, a Astrea ih nosi svuda sa sobom, kao što sam i napisao. Prastaro značenje simbola terazija jeste pravda. I ovde mit o padu čovečanstva biva završen: poslednje što su ljudi izgubili, utonuvši u Gvozdeno doba današnjice jeste pravda. Baš kao što će, kako nam mit kaže, to biti prva stvar koju će ponovo steći, kada se Astrea bude ponovo spustila sa neba, najavljujući svitanje novog i boljeg vremena.

Svim donosiocima pravde, rođenim između 22. septembra i 23. oktobra, kada Zemljom vlada sazvežđe Vage, autor želi puno sreće.

piše: Andrej Pipović

septembar, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.