„Mrtva priroda sa lišćem”, detalj, Marko Čelebonović

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti

Častite sebe kratkim predahom od decembarske pretpraznične potrage za poklonima i posetite galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti koja je ovog puta ugostila značajan broj dela jugoslovenskog slikara Marka Čelebonovića. Bez obzira sa kolikim znanjem o slikaru i njegovom delu ulazite u galeriju, sigurna sam da će vas izložba prijatno iznenaditi kao što je i mene – veliki broj izloženih dela dozvoliće vam da se upoznate sa glavnim fazama i motivima Čelebonovićevog slikarstva i pomalo izgubite u izmaštanom svetu umetnikovog vedrog i ekspresivnog kolorita.

Prilikom ulaska u prostor dočekaće vas zid ispunjen neobičnim autoportretima, uhvaćenim u ogledalima postavljenim na stolove na kojima je slučajno ili namerno već aranžirana mrtva priroda. Ovaj niz autoportreta nastajao je tokom šeste i sedme decenije 20. veka, a slike odlikuje svetao kolorit, puno bele boje i uglavnom crveno voće. Čelebonović svoj lik smešta u ogledala, a po jedno ogledalo sa svojim likom u svako od ovih platana, praveći na taj način neku vrstu slike u slici, a možda i čitav podžanr auto-mrtva-portret-priroda. Odmah za njima slede i autoportreti nastali tri decenije ranije, kada se mladi slikar čvršće držao tradicije, ali i tamnije palete. Kada se dobro upoznate sa likom Marka Čelebonovića, okrenite se jer se na zidu iza vas nalazi dovoljno neumarajuća retrospektiva njegovog života koja će vam preneti osnovne podatke o umetniku. Ne budite stidljivi već posegnite i za slušalicama koje su tu ne bi li vam omogućile da odslušate neke od sačuvanih snimaka intervjua vođenih sa njim.

„Ležeći ženski akt”, detalj, Marko Čelebonović

Put vas dalje vodi kroz dvadesete godine prošlog veka i slike nastale pod utiskom Pariza u kojem je Čelebonović studirao prava i uzimao časove vajarstva. Ipak, grad umetnosti inspirisao ga je da se lati četkica i boja usled čega nastaju pomalo nadrealističke scene pastelnog kolorita: Bilijar, Žena pred ogledalom, Pred cirkusom. (Tu je i slika Prodavačica ptica koja me je svojim naslovom nedvosmisleno asocirala na stihove Žaka Prevera.)

Sledi prostor ispunjen Čelebonovićevim prikazima žena koje su, barem sudeći na osnovu ove izložbe, jedan od tri najvažnija motiva njegovih slika (pored autoportreta i mrtvih priroda). Proći ćete kroz „kolonadu” aktova sa jedne i portreta sa druge strane i stići u prostor posvećen prikazima enterijera, među kojima je i čuvena slika Devojčica u plavim pantalonama iz 1930. godine. Enterijerima predstoje prikazi umetnikovog ateljea i četiri mrtve prirode na kojima ćete prepoznati isti gipsani odlivak glave.

„Razgovor I”, detalj, Marko Čelebonović

Kada iz tridesetih budete ušli u pedesete, odmah ćete osetiti da je jedan veliki rat ostao u prošlosti i da je novi svet, barem trenutno, optimistično željan radosti života. Kolorit se menja skoro u potpunosti. Paleta postaje jarka i svetla, a motivi isti, ali baš se u tome i otkriva Čelebonovićeva želja za eksperimentisanjem. Pretežno ružičaste ili pretežno plave slike grupisane su u manje celine u okviru zasebnih zidova, a moja (od posete ovoj izložbi) omiljena slika sigurno ostaje Razgovor I na kojoj su u „razgovoru” prikazane – dve čaplje. Poslednja prostorija ispunjena je takozvanim „belim slikama” koje predstavljaju poslednjih petnaest godina rada i pripadaju istom stilu kao i auto-mrtve-portret-prirode sa početka izložbe, čime se dobija zaokruženi utisak celine.

Izložba Marko Čelebonovic (1902–1986) u Galeriji SANU biće otvorena do 30. januara 2019. godine. Čelebonovićev opus u isto vreme ćete moći da pogledate i u galeriji RIMA, u Beogradu, u kojoj su izloženi radovi nastali tokom treće decenije 20. veka i u galeriji RIMA, u Kragujevcu, u kojoj je izložen ciklus slika Kaluđerice. Autorke ove tri izložbe, dr Lidija Merenik, dr Ana Bogdanović i Nevena Martinović ujedno su i autorke monografije o Marku Čelebonoviću objavljene krajem 2017. godine u izdanju Galerije RIMA.

Galerija RIMA Beograd

Izložba ranih radova Marka Čelebonovića u galeriji RIMA u Beogradu biće otvorena do 31. decembra 2018. godine, stoga požurite da se upoznate i sa ovim delom slikarevog opusa. U pitanju su radovi rane faze, nastajali tokom dvadesetih godina, dok je Čelebonović živeo u Francuskoj. Jedan deo izloženih slika predstavlja pariske prizore, svakodnevni život, intimne prostore koji su privlačili slikarevu pažnju, poput Kokošinjca. Tu su i slike nastale pod uticajem posmatranja i preispitivanja klasičnih tema i starih majstora. Drugi deo čine slike nastale u Sen Tropeu, u koji Čelebonović odlazi 1927. godine. Primetićete da ovo još uvek nije mondenski Sen Trope koji se razvija nakon Drugog svetskog rata, već malo ribarsko mesto na obali, relativno anonimna francuska provincija u kojoj najveću atrakciju čini kuća slikara Pola Sinjaka (govorimo o periodu kada su kuće savremenih slikara bile lokaliteti za posećivanje!) koju je i Čelebonović zabeležio na platnu Sinjakova kuća u Sen Tropeu, 1929. godine.

„Sinjakova kuća u Sen Tropeu”, Marko Čelebonović

Galerija RIMA Kragujevac

Treću izložbu u nizu priređuje takođe Galerija RIMA, ali u svom kragujevačkom prostoru u kojem ćete moći da je posetite do 13. decembra. Postavka je posvećena grupi Čelebonovićevih slika i pastela sa motivom kaluđerica, nastalih u Parizu tokom zimskih meseci između 1966. i 1967. Ovaj ciklus radova zauzima važno mesto u Čelebonovićevom opusu, na prelazu iz mrtvih priroda i pejzaža snažnog kolorita u poslednji period „belih slika”. Kao autorka poslednjeg segmenta Čelebonovićeve retrospektive, posvećenog umetnikovom posleratnom periodu, istoričarka umetnosti Nevena Martinović odabrala je da, umesto jedne ili dve slike u retrospektivnoj postavci, „Kaluđericama” posveti celovitu izložbu – time naglašavajući važnost njihovog mesta u Čelebonovićevom stvaralaštvu. Postavka obuhvata radove iz Čelebonovićeve porodične zaostavštine i privatnih kolekcija, kao i sliku U meditaciji koja se čuva u kolekciji Narodnog muzeja u Kragujevcu.

foto: Galerija RIMA Kragujevac

piše: MoonQueen

na informacijama se zahvaljujemo Galeriji RIMA

Leave a Reply

Your email address will not be published.