ilustracija: Jefimija Kocić

OPREZ! Ako nemate nikakvu predstavu o kakvim rešenjima se ovde radi, bacite pogled na (čak, pročitajte) prethodni članak ove rubrike. (Najbolje bi bilo da imate oba članka jedan pored drugog.) Za one koji su to već učinili, hrabro napred! Odgovori će pratiti redosled originalnog članka.

Ne, ne možemo da zaključimo da nije bogat. Savršeno je moguće da je Aleksandar bogat, ali se jednostavno odlučio da živi na svom brodu.

Ne, ne možete na osnovu toga što su neke ribe zatrovane u reci da zaključite da neke nisu. Da vam je istinito rečeno da su samo neke ribe zatrovane, onda bi zaista i mogli da zaključite da neke nisu. Ako imam korpu sa nekakvim jabukama, i iz nje izvadim tri jabuke – sve trule – vi ne možete da zaključite da onda neke od ostalih nisu trule. Recimo da nastavljam da vadim jednu po jednu do kraja, i gle čuda, sve su trule! Što je savršeno moguć scenario.

Koliko god dobili šestica, verovatnoća pri sledećem bacanju je uvek ista, za sve brojeve. Ni kockica ni univerzum ceo ne mare za to koliko ste dobili zaredom. Ako ste dobili stotinu šestica zaredom na bacanju kockice, verovatnoća da u naredom, sto prvom, dobijete šesticu je i dalje „samo” 1/6.

Verovatnoća da se univerzum stvorio Velikim praskom, ako je teorija tačna je 1/1, tj. 100%. Verovatnoća prošlih događaja je uvek 100%. Verovatnoća da vi pouzdano znate da li se nešto dogodilo je sasvim drugo pitanje.

Da, moguće je. Ako je kuća sagrađena tačno na severnom polu, onda svi zidovi gledaju na jug.

Iako je istina da će intenzivno plivanje verovatno imati vidljive efekte na telo, ovo teško može biti ključni razlog uspeha. Vrhunski plivači svi imaju obimne i rigorozne režime treniranja, ishrane, oporavka itd. U tim uslovima, upravo će genetika doći do izražaja. U uslovima gde svi treniraju pet sati dnevno godinama, upravo će prirodna nadarenost praviti razliku.

Iako je „ite” vrlo čest slog, on ne može biti češći od sastavnog slova istog sloga. Svaka reč sa „ite” na kraju reči, ima i „t” kao pretposlednje slovo. Ali postoji i reč „kvota”. To je već dovoljno za dokazivanje da je verovatnija druga opcija.

Verovatnija je prva opcija. Koliko god bilo logično da je bio u zatvoru, verovatnoća dva događaja je u najboljem slučaju ista kao i verovatnoća bilo kojeg od njih posebno. Verovatnoća A i B nikada ne može biti veća od verovatnoće samo A, odnosno samo B.

Uprkos jakim intuicijama da bi test sa 98% pouzdanosti rezultirao velikom verovatnoćom da ste bili na njemu pozitivni, verovatnoća bi bila samo oko 20%. Razlog što nas intuicije na ovom primeru varaju je to što zaboravljamo prethodnu relevantnu verovatnoću, što nas dovodi do drastično pogrešnih rezultata. Da vas ne zamaram brojkama ovde – koga zanima, neka potraži base rate fallacy.

Mnogi primeri kao ovaj poslednji, koji pokazuju kako je vrlo praktično (za svakoga, pa i umetničku dušu) upoznati se sa osnovama  matematike generalno i statistike konkretno, mogu se naći u divnoj i prijatno kratkoj knjizi matematičara Džona Alena Paulosa – Innumeracy: Mathematical Illiteracy and its Consequences, koju toplo preporučujem.

piše: Logoreik

maj, 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.