Časopis KUŠ! /Časopis KuŠ!

piše: Aleksandra Vujić

Bog Ra, glavni je bog u religiji Starog Egipta. On je bog koji se poistovećuje sa Suncem, a predstavlja stvaraoca sveta. Ovo poistovećivanje ne čudi, s obzirom na to da su sunčevi zraci i toplota pospešivali rast žitarica i biljaka koji su bili vrlo važni za život Egipćana.

Ra je izašao iz prvobitnog okeana nepostojanja, Nuna, kinuo je, a iz nosa mu je izleteo bog suvog vazduha, Šu. Kada je pljunuo, nastala je Tefnut, boginja vlažnog vazduha. Ra ih je oboje poslao na put preko okeana. Zatim je prizvao postojanje iskonskih elemenata i tako stvorio Ma’at, koja je, naravno, imala zadatak da zavede red u njegov rad. Zatim je stvorio biljke, životinje i ptice.

Ovaj bog je različito prikazivan, ali najčešće kao čovek sa glavom sokola i solarnim diskom oko kojeg se uvija zmija na vrhu. Pored ovoga, mogao je imati glavu skarabeja ili kao neka od životinja, buba i gmizavaca sa kojima se poistovećivao. Ra je imao više oblika i imena: Atum (ljudski oblik), Heprer (oblik skarabeja), Horus (oblik sokola)… Kada je bio povezan sa Donjim svetom, imao je glavu ovna.

Ilustracija: Milica Dop

Smrtnici su naklonost ovom božanstvu iskazivali himnama i molitvama, ali i čarolijama koje treba da pomognu bogu Ra u borbi protiv neprijatelja. Centar kulta boga Ra bio je u Heliopolisu, a na obali Nila, u Karnaku, postoje ostaci kompleksa drevnih egipatskih hramova, a najvažniji je posvećen bogu Amonu. Amon je isprva bio sila haosa, ali se stopio sa bogom Ra, te je nastao Amon-Ra.

 Uticaj boga Ra počeo je da jača u vreme druge dinastije i od tada, pa do kraja, uticaj je samo rastao. U vreme pete dinastije već je bio glavni i vrhovni bog, i u njegovu čast građene su piramide i hramovi. Faraoni su smatrani otelotvorenjem ovog boga na zemlji. U vreme Novog Carstva, zidovi grobnica bili su ispisivani tekstovima koji su opisivali putovanje ovog božanstva kroz Donji svet. Prema tim tekstovima, Ra je brodom prevozio duše umrlih, ali i molitve živih.

jun, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.