foto: MoonQueen

piše: MoonQueen

U novembru vas vodimo u Muzej 25. maj i izložbu Prometeji novog veka inspirisanu šezdesetogodišnjicom od održavanja Prve konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu. Izložba će vam približiti prijateljske odnose Jugoslavije i Indije posredstvom umetnosti i razmenom kulturoloških ideja između dve geografski udaljene, ali ideološki bliske zemlje. Jedan deo izložbe posvećen je poseti Josipa Broza Tita Indiji 1955-1956. godine koja se smatra prelomnim događajem za usmeravanje Jugoslavije ka ideji ovog pokreta. Autroke izložbe, Ana Panić i Jovana Nedeljković, naglasile su da je ovom prilikom, umesto stereotipa egzotičnog Dalekog istoka, Indija prikazana kao zemlja rođenja ideje o nesvrstanima.

Jedan deo izlozbe čine pokloni koje je Josip Broz Tito dobijao od indijskih zvaničnika ili umetnika prilikom diplomatskih susreta u Indiji ili Jugoslaviji. Osim klasičnih umetničkih formi, poput slika i skulptura, videćete i neke neobičnije poklone: kutiju za čaj sa dve malene knjige recepata za pripremu ovog napitka, model brane Bakra, model lokomotive dobijen prilikom Titove posete fabrici lokomotiva u Čitarandžanu, maketu školskog aviona dvoseda XT-2 i jedan izuzetan model Tadž Mahala, najposećenijeg spomenika u Indiji i najposećenijeg groba na svetu. Moj favorit je ipak Buda tokom duboke meditacije ispod drveta mudrosti Bodi, skulptura od slonovače prepuna detalja čiji minuciozni rad podseća na meditativnu smirenost karakterističnu za ovu drevnu civilizaciju.

foto: MoonQueen

Ukoliko ste redovno čitali KUŠ!, pogotovu rubriku Bogovi i heroji, nisu vam promakli opisi pojedinih hinduističkih božanstava koja su naši ilustratori vešto predstavili na svoj način. Ali, ukoliko vas zanima kako su svoje bogove prikazivali ljudi koji ovu religiju aktivno praktikuju, na izložbi ćete videti tradicionalnije predstave Lakšmi, Ganeše ili Šive urađene u slonovači i metalu. Skulptura Šive Nataradže, gospodara plesa, zauzima centralno mesto izložbenog prostora a kroz njegove mnogobrojne razigrane ruke naziru se delovi jedne moderne, gotovo apstraktne slike. Ovakav, na prvi pogled neočekivani spoj drevnosti i modernizma, po mom mišljenju najbolje oslikava odnose Jugoslavije i Indije i njihovih različitih, a Pokretom nesvrstanih približenih kultura.

foto: MoonQueen

To nas vodi ka drugoj temi kojom se izložba pozabavila – modernom jugoslovenskom slikarstvu koje se, u kontaktu sa indijskom civilizacijom, podsetilo svojih paganskih zakona i iskonskih pobuda. Glavni „ambasador” jugoslovenske umetnosti u Indiji posle Drugog svetkog rata bio je Petar Lubarda, slikar koji 1963. godine, na poziv Komisije za kulturne veze sa insotranstvom, boravi nekoliko meseci u ovoj zemlji. Lubarda je bio među prvim evropskim umetnicima koji su nakon rata izlagali u Indiji. Zauzvrat, Indija je ostavila duboki trag na njegovom slikarstvu vraćajući ga temama primitivnog i iskonskog u čoveku i njegovoj vezi sa materijom i elementima. Pod uticajem njene kulture nastaju slike Čovek i zveri, čije monumentalno krvavo crveno platno pleše iza Šive u pokretu i predstavlja drevnu borbu ratnika sa troglavom životinjom, tj. univerzalnu bitku čoveka sa mrakom; zatim Bik i oblak, kao i Prometej, slika koja je inspirisala naziv same izložbe.

foto: MoonQueen

Prometej, simbol prkosa, nade i neumitne borbe za napredak i sreću čovečanstva idealan je motiv kulturne razmene dveju udaljenih zemalja, njihovom razumevanju i jedinstvu van izdeljenog sveta prinuđenog da bira strane.

Osim Lubardinih slika, na izložbi ćete videti i pojedina ostvarenja indijskih umetnika, uglavnom onih koji su kao stipendisti jugoslovenske vlade dolazili da se školuju i usavršavaju u našoj zemlji. Videćete kopiju freske iz Ađante Leteći Bodisatva Vidia Bušana ili reljef Gulama Đelanija Maja, Budina majka. Tu su i plakati izložbi indijske umetnosti koje su pedesetih i šezdesetih godina bile organizovane u Jugoslaviji, tačnije u Muzeju primenjene umetnosti 1955, 1965. i 1969. godine.

foto: MoonQueen

Na kraju, kada izađete iz izložbenog prostora, ne zaboravite da pogledate model broda Galeb, simbola jugoslovenske diplomatske politike i takozvanih „putovanja mira”, kojim je Tito putovao 14 puta, između ostalog i 1954. godine u Indiju.

foto: MoonQueen

Izložba Prometeji novog veka biće otvorena do 14. novembra i mi vam najtoplije preporučujemo da je posetite.

novembar, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.