Časopis KUŠ! /Časopis KuŠ!

piše: Ana Samardžić

Rubrika Detalj za kraj svaki put donosi neko drugo umetničko delo, tako da se ime autora i naziv dela ne pominju nigde u tekstu. Ideja je da na osnovu jednog detalja kompozicije sami saznate o kom delu i umetniku je reč i da svoje odgovore podelite sa nama u komentarima na tekst na sajtu ili društvenim mrežama, a u svakom sledećem broju, biće otkriveno rešenje prethodnog zadatka.

Napomena: U cilju da vaša potraga bude zanimljivija, u tekstovima će se reč umetnik odnositi i na umetnice i na umetnike, a biće reči o stranim i domaćim autorima iz svih umetničkih epoha, kao i savremene umetnosti. Period nastanka umetničkog dela biće naznačen, a kao pomoć, savet je da što više obratite pažnju na detalje koji se nalaze i oko uveličanog predstavljenog motiva.

Važno: Autori i izvori fotografija korišćenih u tekstovima biće objavljeni u svakom narednom broju kako čitaoci ne bi odmah otkrili o čemu je reč.

Grad čiju panoramu vidimo na detalju ove slike, nalazi se i u nazivu ovog umetničkog dela sastavljenog od više panela rađenih u ulju. Panorama čini samo jedan od mnoštva detalja i ilustruje scenu Blagovesti na spoljašnjem delu carskih dveri koje se nalaze unutar kapele u katedrali koja je sedište biskupije ovog grada, te su paneli sa ove strane bili izloženiji vernicima, pošto su carske dveri bile otvarane samo za pojedine praznike. Panorama grada je podrobno predstavljena do najsitnijih detalja i na njegovim ulicama vidimo ljude u svojim svakodnevnim razgovorima, kuće sa čijih vrhova se vijore zastavice, katedralu, kulu i jato ptica na nebu. Grad zapravo vidimo kroz jedan oslikani prozor podeljen stubićem na dva dela, što čitavom prostoru u kome se odvija scena Blagovesti daje dubinu. Panorama grada naslikana je do jedne scene mrtve prirode sa kojom zajedno upotpunjuje enterijer. Pretpostavlja se da je ovo umetničko delo nastalo u periodu od 1425. do 1432. godine i da ga je započeo jedan, a u većoj meri dovršio drugi, mlađi i poznatiji, brat kome se dugo pripisivao pronalazak ulja kao slikarske tehnike. Oba brata pripadaju kulturi, podneblju i epohi koja je razvila slikarstvo specifično po simbolima, detaljima, minucioznosti i besprekornosti tehničke izrade. Da li znate o kojim umetnicima i o kom delu je reč?

Rešenje iz prethodnog broja:

Eduar Mane, Portret Emila Zole, 1867/68, Muzej Orsej, Pariz Izvor: Wikimedia Commons, javno vlasništvo

decembar 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.