foto: Mia Džidara

piše: Nevena Stajković

Naš veliki književni kritičar Nikola Milošević uspeo je jednom sintagmom da odredi pesništvo Stevana Raičkovića, uprkos tome što se ono otima klasifikacijama savremene poezije. Nazvao ga je sintezom klasičnog i modernog. Zasluga za povratak forme soneta u našu savremenu poeziju pripada Branku Miljkoviću, ali mu je Raičković svesrdno pomogao u tome. On je uspeo da u tradicionalan način pevanja utka teme usamljenosti, prirode, tišine i savremene rastrzanosti čoveka.

Kada govorimo o motivima prirode, uviđamo da je Raičković ostao osetljiv na majušne događaje u prirodi prema kojima je čovek često ravnodušan. Tako on primećuje sjaj na kornjačinom oklopu opranom kišom u pesmi Leto na visoravni. Međutim, priroda u Raičkovićevoj poezije predstavlja i okvir tragične usamljenosti i beznadežnosti, kao što je to slučaj u pesmi Nailazi hladno doba godine. U njoj se krik divljih gusaka stapa sa krikom koji dolazi iz zemlje – Nebo i zemlja živinski kriče, kriče.

Motiv ljubavi, bez kojeg je poezija gotovo nezamisliva, kod ovog pesnika izostaje. Prisutan je motiv prijateljstva, ali i tu Raičković pronalazi način da opiše sveprožimajuću usamljenost. Tako on druguje sa kipom pokojnog prijatelja Branka Miljkovića u pesmi Zapis. U datoj pesmi posebno je tragičan stih – Da l da ti sklonim sneg sa glave?

Pesma Kamena uspavanka u sebi nosi pomenute motive teskobe. Sam naslov pesme je oksimoron jer sadrži motive kamena (nečeg teškog) i uspavanke (nečeg laganog). Ako probudimo pesimistu u sebi, mogli bismo ovakav naslov shvatiti i kao eufemizam za smrt. Kamen bi bio spomenik, a uspavanka sama smrt. Međutim, koliko god našem pesniku bilo teško da živi u ovako usamljenom i neprijateljski nastojenom svetu, on verovatno nije želeo ovom pesmom da u nama stvori misao da je smrt izlaz iz agonije u kojoj se čovek nalazi, već sasvim suprotno! Pogledajmo kome se lirski subjekat obraća na samom početku:

Uspavajte se gde ste zatečeni

Po svetu dobri, gorki, zaneseni,

Vi ruke po travi, vi usta u seni,

Vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni.

Dakle, dobrima, gorkima i zanesenima; onima što ćute i onima strasnima. Svima njima, odnosno nama, jer svi se možemo pronaći u nekoj od ovih odrednica, pesnik poručuje da se uspavamo. To uspavljivanje ne treba da nas vodi u iluziju i beg od stvarnosti, već u san u kojem ćemo naći lek za ovaj život.

Zarastite u plav san kameni
Vi živi, vi sutra ubijeni,
Vi crne vode u beličastoj peni
I mostovi nad prazno izvijeni.

Pesnik nas dalje poziva u plav san kameni jer san je nešto što će nas spasiti i treba da bude čvrst i postojan kao kamen. Tu se naslućuje ključ ove pesme koji ne nosi u sebi pesimističku poruku, već potrebu da se stvori bedem koji se suprotstavlja svirepom životu. Kamen je bedem, a uspavaka asocira na san, smirenje, okrepljenje. Oni koji žive i oni koji nemaju volje, pa su skoro ubijeni; crne vode u beličastoj peni – ljudi razočarani u život, pa stvaraju sistem odbrane u vidu beličaste pene dok su crni iznutra; mostovi nad prazno izvijeni – ljudi sa promašenim životima; svi oni treba da nađu način da se spasu ovakvog sveta jer su, na neki način, svi u istoj poziciji.

Zaustavi se, biljko, i ne veni:
Uspavajte se, ko kamen, nevini,
Uspavajte se tužni, umoreni.

Treba da se zaustavimo svi i na kamenu koji je temelj i u okrepljujućem snu da se suprotstavimo smrti.

Poslednja ptico: mom liku se okreni
Izgovori tiho ovo ime
I onda se u vazduhu skameni.

Ptica je simbol za poeziju, ili umetnost uopšte, koja jedina u ovom svetu daje lepotu. Ona predstavlja nadu, dobrotu i istinu koje ipak možemo dosegnuti. Pesnik je želi skamenjenu da bi ostala čvrsta i dostižna.

Ovakav kraj korespondira sa pesmom Nebo u kojoj lirski subjekt traga za golubom i u čijoj završnici kaže:

Tražiću ga još po krugu
Vrtoglavom:
Makar oči izgubio
Sam
U plavom.

Pa tako i mi, ugledajući se na pesnika, treba da tražimo ljubav, mir, lepotu, nadu i dobrotu iako su vremena uznemirujuće teška. Ove redove posvećujem svima tužnima i umorenima, sa nadom da će pronaći Raičkovićevu pticu ili barem skupiti snagu da tragaju za njom.

jun, 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.