Ilustracija: Ljiljana Đajić

piše: Aleksandra Vujić

Čak i ukoliko niste poznavalac slovenske mitologije, za Peruna ste zasigurno čuli. Ovo božanstvo se najduže zadržalo u folkloru i umetnosti, a njegov kult je toliko raširen da se pogrešno smatra vrhovnim bogom. Perun je bog groma i olujnog neba, a poštovan je kod svih slovenskih naroda. Prikazivan je kao zreo čovek kojeg krasi duga brada, a u rukama nosi ognjeni kamen, strele, munje ili batinu. Ovaj bog je imao interesantnu funkciju – prilikom zaključivanja ugovora ili zakletvi, pominjalo se njegovo ime, a to su činili čak i vladari prilikom bitnih državničkih poslova, na primer, zaključivanja mira. Onoga ko bi prekršio obećanje ili ugovor, ovaj bog kažnjavao je munjama, još za života.

U starim zapisima pominje se Perunova statua napravljena od drveta oko koje se nalazio hram u Novgorodu, gradu prve ruske države. Ova statua imala je srebrnu glavu i zlatnu bradu, a ispred hrama nalazilo se ložište gde su i danju i noću morala goreti hrastova drva. Ukoliko se vatra ugasi, sve sluge koje čuvaju tu vatru bili su pogubljeni. Sličnu praksu sam već pominjala u članku o boginji Vesti. S druge strane, u ovom hramu su utočište pronalazili upravo oni osuđeni na smrt, jer su bili zaštićeni u Perunovom hramu. Ironično, zar ne?

Pored večitog ognjišta, simboli vatre sa kojima je Perun povezivan su i vatreni petao (neka vrsta slovenskog feniksa) i, naravno, zmajevi.

Ilustracija: Ljiljana Đajić


Još jedna suprotnost vezana za Peruna – on je predstavljao i ratnog boga zastrašujuće moći, ali i sile dobra. Mit kaže da je svojim gromom uništio olujne oblake koji su sakrili sunce, i time je vratio zemlji njegovu životvornu svetlost.

Nakon pokrštavanja, sloveni su Perunov lik i funkcije preneli u lik svetog Ilije. O tome svedoče i sledeći stihovi dodolske pesme:
„Da zarosi sitna rosa,
oj dudula mili Bože!
Oj Ilija daj Bože daj!
Oj Ilija moj Perune!
Daj Bože daj, daj Ilija daj!”

Bog koji je suprotstavljen junaku ovog članka je Veles, bog donjeg sveta, koji je činio nedela poput otimanja ljudi i krađe stoke. Perun ga je tada gađao gromom i terao ga da se povuče nazad u svoje sklonište, odnosno u donji svet. Druga verzija govori da je sukob između Peruna i Velesa kulminirao na Perunovoj svadbi, na kojoj je Veles izjavio ljubav Perunovoj nevesti. Tada ga je Perun porazio i oterao u donji svet.

april, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.