piše: Voljanka

foto: Wikimedia

Engrova violina Mena Reja je u maju ove godine ušla u anale aukcijske prodaje umetničkih dela kao najskuplje prodata fotografija. Njena cena dostigla je neverovatnih 12.400.000 dolara. Iako ju je londonska aukcijska kuća Kristi procenila na rekordnih pet do sedam miliona dolara, njena prodaja je daleko premašila ove cifre.

Men Rej je jedna od ikoničnih figura avangardnih umetničkih pokreta 20. veka. Zajedno sa Marselom Dišanom utemeljio je američki dadaizam. Nakon što se preselio u Pariz, Rej je došao u kontakt sa umetnošću nadrealizma. U Parizu se posvetio eksperimentalnim metodama fotografisanja. Izumeo je fotogram, koji se po njemu naziva i rejogram (termin je skovao dadaistički umetnik Tristan Cara). Zajedno sa svojom partnerkom, nadrealističkom fotografkinjom, Li Miler otkrio je i postupak solarizacije fotografije.

Ubrzo po dolasku na Monparnas 1921. godine upoznaje Alis Pren, poznatu kao Kiki sa Monparnasa, koja mu postaje model i ljubavnica. Kiki je jedan od najpoznatijih modela u avangardnoj umetnosti i jedna od ključnih ličnosti oslobođene kulture Pariza tokom perioda „ludih godina” (fr. Années folles).

Na fotografiji Engrova violina, nastaloj 1924. godine, vidimo Kiki obnaženih leđa, sa svilenom tkaninom oko bedara i turbanom na glavi. Kiki je ruke prekrstila ispred tela, te nisu vidljive na fotografiji. Na taj način su došle do izražaja izvijene linije njenih leđa i obline kukova, koje uz doslikane f-otvore dočaravaju anatomiju violine. Kompozicija je nastala tako što je na izrađenu fotografiju Rej dodao f-otvore, a potom ponovo fotografisao otisak sa načinjenom intervencijom.

foto: Wikimedia

Fotografija svojim nazivom i motivom predstavlja omaž francuskom neoklasicističkom slikaru Žanu Ogistu Dominiku Engru. Rej je bio veliki poštovalac njegovog lika i dela. U kompozicionom smislu direktna inspiracija za ovu fotografiju bila je slika Velika kupačica iz 1808. godine. Postavlja se pitanje kakva je veza Engra sa violinom i otkud takav naziv?  Engr je zapravo bio izvrstan violinista, iako mu to nije bio glavni životni poziv. U Francuskoj se čak ustalio izraz Le Violon d’Ingres kao idiom za hobi, odnosno razonodu u slobodno vreme.

Brojna su tumačenja značenja i simbolike ove fotografije. Prema jednima, naziv i motiv sugerišu to da, dok je sviranje violine bilo Engrov hobi, igranje sa Kikinim telom bilo je razonoda za Reja. Na taj način fotografija balansira na tankoj liniji između objektivizacije i uzvisivanja lepote ženskog tela. Drugi smatraju da se Rej poistovećivao sa Engrom jer se i sam izražavao kroz različite umetničke medije – fotografiju, skulpturu, slikarstvo i režiju.  

U analizi bi se moglo otići dalje i otkriti da naziv evocira i sam dadaistički pokret. Dobro je poznata priča o nastanku termina dadaizam. Skovali su ga Rihard Hulsenbek i Ugo Bal 1916. godine kada su, smišljajući ime za svoje pozorište u Cirihu procesom slučajnog otvaranja francusko-nemačkog rečnika i bodenjem u neodređenu tačku, našli termin dada koji u prevodu znači drveni konjić za ljuljanje (engl. hobby-horse). Međutim, reč dada se u fracuskom jeziku koristi i kao idiom za hobi. Reklo bi se da je Rej na maestralan račin upotrebio igru rečima da u svoje delo upiše višeslojnu simboliku.

foto: Wikimedia

U formalnom smislu iščitava se Rejevo odstupanje od onoga što se tradicionalno smatralo aktom. Transformacija Kikinog tela u muzički instrument i uznemirujuće odsustvo ruku u skladu su sa nadrelističkim metamorfozama, distorzijama i bezobličnošću. Ovakva deformacija akta uporište ima i u Engrovim manipulacijama anatomijom. Ovo je najviše došlo do izražaja na njegovoj slici Velika odaliska nastaloj 1814. godine, na kojoj je akt prikazan sa izuzetno izduženom linijom kičme. Smatra se da su nedostatak anatomskog realizma i izduženje predstavljali namernu distorziju. Savremenici su kritikovali ovo Engrovo delo jer je odražavalo pobunu i odstupanje od tradicionalnog shvatanja forme. Jasno je da se paralela može povući sa avangardnom težnjom da raskine sa tradicionalnim principima umetnosti.

novembar, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.