Rouz Selavi (Marsel Dišan), foto: Man Rej/ ADAGP, Paris and DACS, London 2015

Rouz Selavi (Rrose Sélavy), nastala iz dinamične i dovitljive saradnje dve ključne ličnosti njujorške dade, samog Marsela Dišana i njegovog prijatelja Man Reja, mnogo je više od pseudonima. Ona je posebna individua, ekstravagantna i autentična, koja samostalno ili sa Dišanom potpisuje nekoliko radova. Rođenje gospođice Selavi, oštroumnog i ponekad nepristojnog Dišanovog  ženskog alter-ega bio je izazovni umetnički javni gest koji je je obeležio umetnikovo stvaralaštvo od početka dvadesetih godina prošlog veka.

Na fotografijama iz 1920/21. koje su nastale u Njujorku, kao i na nešto kasnijoj fotografiji iz Pariza 1921. godine Dišanov umetnički saučesnik, Man Rej, predstavio je najprepoznatljiviji lik Marselovog alter-ega. Njujorška dama iz viših slojeva – Rouz, prikazana je u skladu sa onovremenim konvencijama portretne fotografije. Sa modernim šeširom, elegantnim krznom oko vrata, upadljivom šminkom i prstenjem na rukama, ona elegantno i pomalo prkosno pozira ispred posmatrača. Poza, odeća, šminka i nakit naglašavaju  ženstvenost akcentovanu blagim fokusom kamere. Na nekim fotografijama Dišan je naknadno unosio korekcije, docrtavajući crnim tušem meke pramenove kovrdžave kose, zatamnjujući pozadinu i pojačavajući kontrast graciozno položenih prstiju i dlana na visoku krznenu kragnu priljubljenu uz liniju brade i jagodica. Time on dodatno ističe čulne atribute ženstvenosti, a želeći da pojača utisak iluzije, koristio je prave ženske ruke umesto svojih. Za neke fotografije „pozajmio” je ruke Žermejn Everling, ljubavnice umetnika Pikabije, čije elegantne šake sa uzanim prstima doprinose vernosti utiska koji je Dišan hteo da ostavi na posmatrača.

Intervencije na samoj fotografiji propraćene su intervencijom na ideji fotografske istine o rodovima kao stabilnoj i koherentnoj kategoriji, stvarajući sliku savršene ženstvenosti, koja je lažna. Dvojnost ne postoji samo na muško-ženskoj osnovi, ona se nalazi i u sklopu same predstave ženstvenosti ili možda tačnije kvaziženstvenosti. Belo napuderisano lice referira na ideal ženske lepote, dok upadljiva šminka na očima i usnama zavodi posmatrača. Ovakvo kombinovanje nežnosti i zavodljivosti stvara projekciju idealizovane erotske želje, želje koja ostaje neispunjena. Jer Rouz neće razočarati svoje ljubavnike time što će im dozvoliti da je poseduju, sa posledicama kajanja i razočarenja!

Kao i kod njene prethodnice, prepravljene Leonardove Monalize, već se u imenu iskazuje sklonost ka lingvističkim igrama sa seksualnim nagoveštajem. Ime Dišanovog ženskog identiteta pročitano sa francuskim izgovorom, zvuči kao Eros c’est la vie – eros je život. Izjednačavanje erosa sa životom proizašlo je iz čvrstog verovanja u erotizam kao u  univerzalnu stvar, nešto što je svim ljudima blisko. Ovaj javni gest metaforičke promene pola posledica je slojevitog i dobro osmišljenog umetničkog koncepta.

Rouz Selavi (Marsel Dišan), 1920. godina, foto: Man Rej/ ADAGP, Paris and DACS, London 2015

U vreme oslobođanja seksualnosti, razbijanja rodnih stereotipa i emancipacije društva, nastanak Rouz Selavi bio je logična posledica. Već su u tom periodu postojali pokreti čija je politika imala za cilj oslobađanje individua od stega sistema pol/rod koji ih je zatvarao u međusobno isključive homo/hetero i muško/ženske uloge. Treba napomenuti da ti pokreti nisu bili masovni, kako su kulturni uslovi u velikoj meri određivali prirodu mogućeg otpora.

Igrom sa sopstvenim ne samo rodnim, već i identitetom uopšte, Dišan se fokusira na iznenadnu promenu konteksta, odražavajući nepostojanost, nesigurnost i dvosmislenost stvari. On sam postaje svojevrsni ready-made. Kroz primer fotografije Rouz Selavi, on je postao sam svoje delo, kreacija, pretvorio se u artefakt čime menja tradicionalni odnos između subjekta i objekta. Preispitao je postojanje roda kao jedne pre svega društvene i kulturne konstrukcije, dok je i institucija umetnosti, stvorena u građanskom društvu, podlegla njegovoj kritici. Poigravanje sa rodnim ulogama, rušenje granica i razlika između rodova rezultiralo je pojavom gospođice Selavi – kompleksne konstrukcije nastale u kontekstu svog vremena i promena koje je donela prva polovina XX veka .

piše: Luna Radoman

Leave a Reply

Your email address will not be published.