ilustracija: Maria Bramasole

piše: Aleksandra Vujić

„Za ovoga serbskoga Herkulesa povest pismena vrlo malo opominje, prema njegovim delima, koji narod prosti, serbski i bugarski, o njemu pripoveda i peva. Gdi god se serbski jezik čuje, tu se čuju i pesme o njemu. ”

Vuk Stefanović Karadžić, Pjesnarica

Marko Kraljević je veoma bitna ličnost srpske epske poezije. Svi znamo koliko je on glorifikovan i hvaljen lik, ipak, istorijskog Marka nisu krasili takvi atributi. U pesmama je Marko opisan kao fizički superioran čovek, krupan, snažan, ali kojeg pored fizičkih vrlina krase i mudrost, poštenje, pravdoljubivost i hrabrost. Međutim, pesme kažu da je imao kratke živce i da je voleo da pije, naročito vino.

Istorijski Marko teško da je bio takav. Marko Kraljević iz pesama je zapravo Marko Mrnjavčević, sin kralja Vukašina. Kada se Vukašin proglasio savladarem kralja Uroša, Marko dobija svoje epsko prezime – Kraljević. Uroš i Vukašin umiru iste godine, i Marko ostaje jedini naslednik. Ipak, umesto da zavlada velikim srpskim carstvom, on zapravo vlada samo delom teritorije u Zapadnoj Makedoniji. S vremenom postaje i turski vazal.

Zašto su narodni pevači izabrali baš ovakvu ličnost da joj dodele epsku besmrtnost? Pa, biće da Turci nisu gledali baš blagonaklono na opevanje srpskih junaka, pa je narod našao praktično turskog junaka i iskoristio tu sivu zonu, ili je Marko kao poslednji pravosnažni naslednik dinastije Nemanjić predstavljao veru u skoro oslobađanje. Bilo kako bilo, Marko Kraljević iz pesama je nastao kako bi potlačenom narodu dao snagu i nadu u budućnost.

Epika kaže da je jedan od najvećih Markovih neprijatelja Musa Kesedžija. Ni to nema utemeljenje u istoriji. Lik Muse Kesedžije baziran je na Bajazitovom sinu Musi Čelebiji, sa kojim Marko nikada nije bio u sukobu. Epski Marko priznaje da je Musa Kesedžija bolji junak od njega, ali uprkos tome, uz malu pomoć Vile Ravijojle, uspeva da ga pobedi. Pored njega, Marko ratuje sa Ljuticom Bogdanom, Minom od Kostura, Filipom Madžarinom ali i raznim neimenovanim Turcima i Arapima. Iako ima moćne neprijatelje, ni prijatelji mu nisu mačji kašalj, te je naš junak pobratim sa Milošem Obilićem, begom Kostadinom i Reljom od Pazara.

Uz Marka Kraljevića nekako uvek ide njegov konj Šarac, kojeg odlikuje neverovatna brzina i okretnost. Marko sa sobom često nosi sablju ili buzdovan, a strela koju koristi je ukrašena sa devet belih sokolovih pera. Njegovo lice krase impozantni brkovi, a glavu kapa od kurjaka. Često pominjani lik u pesmama o Marku Kraljeviću je i njegova majka Jevrosima, koja je tu savršeno moralna ličnost koji služi kao najveći savetodavac nekada plahom Marku.

U sledećem broju nastavljamo priču o ovom junaku, te ćete moći da otkrijete anegdote i događaje iz Markove epske biografije, ali i pojedinosti o njegovoj smrti.

novembar, 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.