Kralj Petar I Karađorđević, Vladimir Becić, foto: srpsko-nasledje.net

Za sliku meseca aprila odabrali smo jednu fotografiju koja osim priče o ratu i herojstvu nosi i priču o inspiraciji i ćudljivim putevima umetnosti. Fotografija na kojoj je predstavljen Kralj Petar I Karađorđević, u kolima koja vuku četiri vola, snimljena je 6. novembra 1915. godine u Jankovoj klisuri, prilikom povlačenja srpske vojske prema Albaniji. Autor fotografije bio je Vladimir Becić, 29-godišnji ratni slikar i fotograf.

Becić, školovan za pravnika, ipak se okrenuo umetnosti, i poput mnogih svojih savremenika, na studije slikarstva otišao u Minhen i Pariz. Nameravao je da se po završetku studija bavi slikarstvom u Osjeku, ali je službu ipak našao u Beogradu. Pred početak Prvog svetskog rata prelazi u Bitolj gde dobija posao u gimnaziji. Tokom rata postaće dopisnik francuske štampe, upravo zahvaljujući fotografiji Kralja Petra na kolima koja vuku volovi. Francuski list L’Illustration objaviće ovu fotografiju 1. januara 1916. godine na naslovnoj strani, nakon čega počinje Becićevo angažovanje.

Ovaj broj L’Illustration-a doći će u ruke francuskom pesniku Edmonu Rostanu, autoru čuvenog Sirana de Beržeraka, koji u tom trenutku leži bolestan u svojoj kući u Kombu. Slika starog i takođe bolesnog kralja, koji odbija da napusti svoj narod i zajedno sa njim prelazi surovi i nesigurni put, toliko je dirnula pesnika da je napisao poemu posvećenu njegovom herojstvu. “Kad sam to video, učinilo mi se da je sam Homer, izgnan u srpske krajeve, spregnuo kralju ta četiri vola!” govorio je kasnije Rostan.

Kralj-Petrova četiri vola

To Petar Prvi, iz Srbije stare

Odlazi sedeći na ostatku kare,

Volovi vuku kola ta.

Kralj Petar ide, jer ići mora,

Preko busenja, stenja i gora.

Tajanstven pred njim stoji put.

Sa štapom, samo u svom mundiru

On ide moru, izgnanstvu, miru.

Ide u bajke rečne kut.

Četiri vola, s jarmom u luku,

Raonik slave, herojstva vuku,

No unuk Karađorđa, lav,

Da se sa bojnog polja iščupa

Četiri vola moraju skupa

Da upotrebe napor sav.

Srbin, pesnik, ratnik što stvori

Da zemlja peva, da barut zbori,

Da Petra Prvog, borca tog

Osvetli dušu, stvori za njega,

ta kola, spojiv ostatak sprega

S ostatkom zadnjim topa svog.

Pesma će isplest oreol mu cvetan.

Ponosan ko vođa, kao pastir setan.

Kako je velik izgnanik taj.

Edmond Rostan, 1916.

prepev s francuskog: Milutin Bojić

Njegovu pesmu Kralj-Petrova četiri vola, prevešće i objaviti u Srpskim novinama na Krfu Milutin Bojić. I Bojić i Rostan umiru nedugo nakon objavljivanja pesme, prvi od tifusa, drugi od španske groznice, ali inspiraciji koju je Becićeva fotografija nudila, ovde nije bio kraj.

“Kada bi se pokrenuo kadar fotografije starog kralja Petra kako se na volovskim kolima provlači preko Kosova, pred nama bi bio film o velikoj drami srpskog naroda i njegovog kralja” rekao je jednom prilikom slavni američki režiser Džon Ford, takođe slavnom Piteru Bogdanoviću.

Film još uvek nije snimljen ali fotografiju možete pogledati u Galeriji SANU na izložbi Slikari – ratnici – svedoci, slikarstvo i fotografija u Srbiji 1914–1918. koja će biti otvorena do 5. aprila.

piše: MoonQueen

 

Kralj-Petrova četiri vola

 

To Petar Prvi, iz Srbije stare

Odlazi sedeći na ostatku kare,

Volovi vuku kola ta.

Kralj Petar ide, jer ići mora,

Preko busenja, stenja i gora.

Tajanstven pred njim stoji put.

Sa štapom, samo u svom mundiru

On ide moru, izgnanstvu, miru.

Ide u bajke rečne kut.

Četiri vola, s jarmom u luku,

Raonik slave, herojstva vuku,

No unuk Karađorđa, lav,

Da se sa bojnog polja iščupa

Četiri vola moraju skupa

Da upotrebe napor sav.

Srbin, pesnik, ratnik što stvori

Da zemlja peva, da barut zbori,

Da Petra Prvog, borca tog

Osvetli dušu, stvori za njega,

ta kola, spojiv ostatak sprega

S ostatkom zadnjim topa svog.

Pesma će isplest oreol mu cvetan.

Ponosan ko vođa, kao pastir setan.

Kako je velik izgnanik taj.

 

Edmond Rostan, 1916.

prepev s francuskog: Milutin Bojić

Leave a Reply

Your email address will not be published.