ilustracija: Srećko Radivojević
Juhuang, poznatiji kao Car od žada, vrhovno je božanstvo kineske mitologije. Iako rođen kao smrtni sin kralja Čing Teha i njegove supruge Pao Jueh, zbog svog savršenog smrtnog života, nakon smrti postao je božanstvo.

Car od žada, dinastija Ming, mastilo i boja na svili, 16. vek, izvor: Wikimedia commons
 Interesantna je organizacija nebeskog poretka u taoističkim mitovima – Juhuang je, naravno, živeo u nebeskoj palati, ali su mu u upravljanju pomagala i mnoga druga božanstva od kojih su neka bila i iz drugih religija. Različiti bogovi su imali različite funkcije, Cao Jun je bio bog kuhinje, Jue Lao je motrio na tek venčane parove, a Lungvang je bog voda i kiše, i slično.  U društvu smrtnika, važio je veoma zamršen sistem. Naime, na stotine zvaničnika bilo je caru na raspolaganju, hijerarhija je bila naročito jaka. Zvaničnici su bili birani uz pomoć različitih ispita, a samo malobrojni su imali direktan pristup caru. Nebeski poredak je izgledao slično kao i smrtnički. Uz Juhuanga je bila Si Vangmu, vrlo moćna boginja, carica neba, koja je imala sopstvenu palatu od zlata i voćnjak sa čarobnim breskvama čiji su plodovi davali besmrtnost onome ko ih pojede.

Kad je ljudska vrsta stvorena i kad su prvi ljudi počeli da rađaju decu, Car od žada poslao je tri iskonska cara da njima vladaju – Tjen Guana, vladara neba, Di Guana, vladara Zemlje i Šuej Guana, vladara vode.

 U različitim mitovima Car od žada ima različite uloge. Tako u nekim mitovima on nije zaslužan za stvaranje sveta, dok po drugom on stvara prve ljude od gline i ostavlja ih na suncu da se osuši. U međuvremenu je pala kiša i neke figure su oštećene – odatle različite bolesti i fizički deformiteti koji mogu zadeseti smrtnike.

Kineski zodijak ima dvanaest životinja. Juhuang je zaslužan za njihovo stvaranje. Legenda kaže da, iako je vrhovni bog, Juhuang nije nikada posetio Zemlju. Pošto je bio radoznao, pozvao je životinje da ga posete, a kada ih je video, zadovoljan, nazvao je godine kineskog zodijaka po njima, te smo sada u godini svinje. Ovu legendu prati i zanimljiva anegdota – naime, mačka je zadužila pacova da je probudi na dan sastanka sa Carom od žada, a pacov, zabrinut da će pored mačke izgledati ružno, to nije učinio. Zbog toga mačke nema u kineskom horoskopu, a takođe su zbog tog sukoba mačka i pacov neprijatelji do dana današnjeg.

Car od žada je i dalje poštovan, o čemu svedoči i proslava njegovog rođendana. Na taj dan Kinezi prinose različite žrtve u vidu hrane, kleče i pale mirisne štapiće.

Car od žada je na neki način zaslužan i za nastanak četiri velike reke u Kini. Jednom je nastupila velika suša i sav živi svet je počeo da odumire. Četiri zmaja iz mora su otišla do Juhuanga da ga zamole da pošalje kišu. Car je od previše obaveza to zaboravio i zmajevi su, sažalivši se na smrtnike, svojim telima doneli vodu i prekinuli sušu. Kada je Juhuang čuo za to, naljutio se i naredio bogu planina da zarobi zmajeve. Iz svake od četiri planine u kojima su bili zarobljeni zmajevi nastala je po jedna reka. Na ovaj način nastale su Žuta i Biserna reka, Amur i Jangcekjang.

piše: Aleksandra Vujić

jun, 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.