Greška konjunkcije (the conjunction fallacy)

Kada se tvrdi da su dva ili više događaja ili uslova zajedno (tj. u konjunkciji) verovatniji nego bilo koji od njih zasebno. Primer:

Uroš je budista, sportista, ima 25 godina,i idoli su mu Šaolin monasi. Živeo je dugo na istoku ali sada živi u Srbiji.

Sad razmislite šta je verovatnije: A) Uroš je DIF-ovac, ili B) Uroš je DIF-ovac i trenira Kung Fu?

Većina ljudi bira opciju B. Recimo da je šansa za A 50%, a šansa za B 95% (što je vrlo visoka verovatnoća). Primetite da je šansa za A i B u konjunkciji 47,5%  – manje od 50% koje ima A samo po sebi. Naravno, bitno je da su A i B nezavisni jedan od drugog, ali o tome drugi put.

(Logička) greška kompozicije (fallacy of composition)

Kada tvrdite da je nešto što važi za deo nečega, važi i za celinu sastavljenu od tih istih delova. Primera ima mnogo; od bezazlenih kao što je: svaka ovca ima majku, dakle stado ovaca ima majku, do nekih prilično komplikovanih i kontraverznih kao što je argument da, zbog toga što svaka pojedinačna stvar u univerzumu ima uzrok svog postojanja, i sam univerzum ima uzrok svog postojanja. Neki od vas će promućurno primetiti više od jednog problema sa takvim argumentom. (Jumping highfive!). Možda će se neki od vas setiti nekog prethodnog teksta iz iste rubrike gde je rečeno: „Ako verujete da predmeti samo postoje kad ih gledate, a atome – od kojih su svi predmeti sastavljeni, ne možete videti, iz toga sledi da predmeti ne postoje ni kada ih gledate.“ Da li je to greška kompozicije? Nije. Nisu svi argumenti koji zaključuju sa delova na celinu pogrešni. Muahahahah.

(Logička) greška deobe (fallacy of division)

Brat blizanac greške kompozicije. Kada tvrdite da ono što važi za celinu važi i za njegove sastavne delove. Primer: voda (H2O) je mokra, dakle i vodonik i kiseonik su mokri.

Ekvivokacija

Upotreba dvosmislenih reči u argumentaciji. Primer:

  1. Idioti imaju IQ između 0 i 25.
  2. Uroš je idiot.
  3. Dakle, Uroš ima IQ između 0 i 25.

Logička greška bi bila prisutna ako bismo reč idiot u drugoj premisi koristili kolokvijalno, a ne u medicinskom kontekstu. Iako kod nas u udžbenicima psihologije možete da nađete klasifikaciju prema koeficijentu inteligencije na idiote, imbecile i morone, ovakva terminologija se na zapadu, odakle je potekla, uglavnom više ne upotrebljava.

Sugestivno pitanje (complex question fallacy ili loaded question)

Kada vam je pitanje postavljeno na takav način da bilo kakav vaš odgovor potvrđuje neke sumnjive pretpostavke. Primer: da li si prestao da varaš devojku, muška svinjo? Logička greška postoji ako vi zapravo nikada niste varali svoju devojku. Zapamtite ovu logičku grešku – nije neobičajeno da se javi u svađama između parova.

Post hoc ergo propter hoc

Zbog toga što je neki događaj usledio posle drugog, da je njime i uzrokovan. Primer: molio sam se Bogu da dobijem posao, i sutradan sam dobio posao! A da nije to zbog toga što ste se, ne znam, prijavili za isti prošle nedelje?

piše: Logoreik

avgust, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.