ilustracija: Ljiljana Đajić

piše: Aleksandra Vujić

Boginja Jemanža je primarno afričko božanstvo koje je, zajedno sa porobljenim stanovništvom, doputovalo do Brazila i Kube. Naime, narod Zapadne Afrike je prevožen na američki kontinent kako bi služili kao robovi u portugalskim i španskim kolonijama. Zemljoposednici su mešali narode različitog porekla kako bi sprečili udruživanje, i tako je nastao svojevrstan miks religije i običaja raznih naroda Afrike. Kako je robovima bilo zabranjeno da imaju svoju religiju i običaje, oni su je „sakrili” pod velom hrišćanstva, a tu su negde bili i indijanski običaji. Tada nastaju nove religije – kandomble u Brazilu i santerija na Kubi. Njih čini sinkretizam joruba religije Zapadne Afrike i rimokatoličkog oblika hrišćanstva. U svoj toj zbrci, Jemanža je poistovećivana sa Bogorodicom, uz razliku u boji kože.

Ova boginja je jedna od Oriša – duh poslat od strane vrhovnog božanstva, koji ima zadatak da usmerava i pomaže smrtnicima. 

Jemanža je vodeće božanstvo joruba religije, zaštitnica žena, naročito trudnica, majčinski nastrojena, umešana je u začeća, porođaje i roditeljstvo, a smatra se da može da izleči neplodnost. Ipak, može biti i destruktivna i nasilna. Kontradiktorno, zar ne, ali važno je znati da u novonastalim religijama ne postoji koncept dobra i zla, već je dominantna dualnost. Takođe, karakter ove boginje može biti objašnjen i njenom povezanošću sa vodom.

ilustracija: Ljiljana Đajić

Opisivana je kao sirena, njen simbol su kauri školjke i morski kamenčići, a boje koje je prate su srebrna, bela i plava. Ponegde ona nosi plavo-belu haljinu koja se sastoji od sedam slojeva. Blisko je povezana sa vodom, u Africi se smatra rečnim božanstvom, dok se u Brazilu i na Kubi smatra boginjom mora i okeana. Iako može biti prisutna u svim vodama, u Zapadnoj Africi najčešće je povezivana sa rekom Ogun u Nigeriji.

Jemanža je začetnica smrtnika – prvi smrtni ljudi su nastali iz njene materice, a, prema mitu, pre rođenja, kada joj je pukao vodenjak, izazvao je poplavu, i na taj način su nastale reke i potoci.

Festivali koji se održavaju u čast ove boginje, iako su u vreme ropstva bili održavani u tajnosti, postoje i danas, a u njima rado učestvuju i pripadnici hrišćanstva. Njih odlikuje muzika, prinošenje žrtve u vidu hrane i cveća (koje spuštaju u okean), bela odeća i slično. Takođe, festival posvećen Jemanži prati i ritual preskakanja sedam talasa – smrtnici preskaču talase kako bi bili bliže boginji. Preskače se baš sedam talasa jer je sedam karakterističan broj koji se vezuje za ovu boginju. Ovi festivali su vesele manifestacije koje prati celonoćna muzika i ples.

*Ime ove boginje varira u odnosu na lokaciju, a ime koje koristim u članku – Jemanža – karakteristično je za Brazil.

avgust, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.