ilustracija: Jefimija Kocić

piše: Aleksandra Vujić

Uskoro se opraštamo i od ove, dosta loše, 2020. godine, i u to ime, sa nadom u bolju budućnost, ovog decembra govorićemo o bogu Janusu, bogu svakog početka.

Janus je bio kralj koji je vladao Lacijem pre Jupitera, u zlatno doba bez ratova i sukoba, dok su smrtnici bili puni ljubavi i poštovanja. Bio je zaljubljen u boginju Kardeju, boginju Veniliju i nimfu Juturnu. Za vreme vladavine, naučio je ljude brodogradnji, gajenju žitarica, gradnji kuća i kovanju novca, a nakon smrti je proglašen božanstvom.

Latinska imenica „ianua” (vrata) najverovatnije je izvedena od Janusovog imena, a od njega takođe potiču i imena Jan i Ian.

Polje delovanja jednog od najstarijih i najvećih rimskih božanstava je vrlo interesantno. On je bog svih prolaza, kapija, vrata, kao i svih početaka. To znači da je on bog prvog meseca u godini, prvog dana u mesecu, početka svakog dana, ali i svake individualne radnje ili rituala, a svaka molitva počinje prizivanjem Janusa. Svakog prvog dana u mesecu, Janusu su prinošene žrtve u vidu kolača, vina i sličnih đakonija. Prvog meseca u godini, januara, koji je ime i dobio po ovom bogu, smrtnici su razmenjivali poklone, žrtvovali ovna i organizovali igre u cirkusu u čast Janusa.

ilustracija: Jefimija Kocić

On osmatra svaki prolazak kroz kapiju, odnosno i ulazak i izlazak, i zbog toga je prikazivan sa dva lica koja gledaju u suprotnim smerovima. Pored osmatranja, zadužen je i za otvaranje i zatvaranje kapije, pa je zbog toga i čuvar sveta i kosmosa. Prilikom bitaka ili ratnih pohoda, Rimljani su uvek držali otvorena vrata svetilišta ovog božanstva, kako bi im on pomogao. Najstariji prikaz boga sa dva lica nalazi se na kovanom novcu. Nekada je Janus prikazivan i sa četiri lica, mada je to dosta ređa pojava (na primer, na kapiji sa četiri prolaza). Na starijim prikazima Janus je bradat, a kasnije je takav lik zamenio mlađi i bezbradi prikaz. Njegova bitna obeležja su ključ i štap.

Interesantno je da je Janus našao svoj put i do hemije, pa se tako čestice koje imaju suprotne osobine nazivaju Janus molekuli.

Ovaj bog vezan je za protok vremena i kalendar, tako da je prikaz sa dva lica takođe simbolizovao i njegov pogled u prošlost i u budućnost. Janus često simbolizuje promenu i progres, iz prošlosti u budućnost i iz jednog stanja u drugo. Nadajmo se da će nam Janus pomoći i da će nam doneti progres i boljitak u budućoj, 2021. godini.

decembar, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.