Izida, detalj, ilustracija: Bojana Đurić

piše: Aleksandra Vujić

Ovomesečni članak posvećen je Izidi, vrhovnoj boginji starog Egipta, odnosno drevne egipatske religije. Roditelji su joj Geb, bog zemlje, i Nut, boginja neba, a brat i suprug Oziris. Upravo se zahvaljujući mitu o Ozirisu znanje o Izidi proširilo.

Interesantno je to da ni ona ni Oziris nisu pominjani pre Pete dinastije, kada se mit o Ozirisu proširio, a samim tim i saznanja o bogovima spomenutim u njemu. Tako je Izida prešla put od nepoznate boginje do najpopularnije ženske figure u starom Egiptu, a njoj su se počele pripisivati različite osobine drugih boginja.

Podsetimo se mita o Ozirisu – Ozirisov brat Set je zavideo Ozirisu na moći i Izidi. Zbog ljubomore je namamio brata u drveni sanduk i bacio u Nil. Kada je Izida našla sanduk, Oziris je već bio mrtav. Zavidnom bratu to nije bilo dovoljno i Set je raskomadao Ozirisovo mrtvo telo, iako se smatralo da je nemoguće uništiti telo boga. Ipak, Izida je našla način da popravi učinjeno – sakupila je delove, umotala ih je, i tako načinila prvu  mumiju. Zatim se preobrazila u pticu i mahala krilima nad mumijom da mu udahne dah života. Oziris je oživeo nakratko, taman dovoljno da Izida zatrudni, a zatim se spustio u Donji svet.

Nakon toga, Izida se uplašila Setove osvete i dala se u beg. Sa sobom je povela sedam škorpija da je čuvaju. Nažalost, jedna škorpija je za vreme puta ubola neko dete i Izida je morala da ga izleči. Kasnije, kada je rodila Horusa, scena sa škorpijom se ponovila, ali boginja nije imala više moći te nije mogla spasiti svog sina. Ipak, bog Ra se sažalio nad scenom tužne majke i poslao boga meseca Tota da izleči Horusa.

Zahvaljujući ovom mitu, Izida postaje boginja zadužena za sprovod mrtvih duša u Donji svet. Pored toga, smatra se da Izida ima regenerativne moći, da može da izleči, ali i uteši i smiri, bolesne i povređene. Naglašen je njen majčinski aspekt, a ona se smatra majkom faraona, što potvrđuju i neki njeni prikazi na kojima ona doji faraone.

Izida, ilustracija: Bojana Đurić

Ova boginja je pokazala svoju lukavu stranu kada je poželela da sazna tajno ime boga Ra, jer, ko god da sazna tu informaciju, postaje jednako moćan kao i sam Ra. Izida je, dok je Ra spavao u vrtu, napravila zmiju od blata i pustila ju je da ga ujede. Zatim mu je obećala da će ga isceliti ako joj on kaže svoje ime. Ra nije imao druge i morao joj je odati dugo čuvanu tajnu, a od tada je Izida jednako moćna kao i Ra

Izida je najčešće prikazivana sa ankom u jednoj i sa papirusom u drugoj ruci. Na glavi nosi krunu u obliku prestola, što je zanimljivo jer je simbol trona, u stvari, hijeroglif njenog imena. Neretko je prikazana i scena u kojoj ona stoji nad sarkofagom sa raširenim krilima.

Kada je došlo do uspona hrišćanstva, kult Izide je skoro zaboravljen. Međutim, i dan-danas Izida ima ulogu u modernom paganizmu i ezoterizmu kao personifikacija prirode ili ženskog aspekta.

januar, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.