Inti, ilustracija: Filip Nikolić
Sunce je davalac života pa je u mnogim religijama bilo obožavano, a mnogi narodi imali su božanstvo vezano za ovo nebesko telo. U Egiptu je to bio bog Ra, Rimljani su imali Apolona, stari Grci Helija, a Inke – Intija. Inke su verovale da su njihovi vladari sinovi Sunca, tako da je Inti imao središnji položaj u religiji ovog naroda. Poreklo Intija je nepoznato, mada veliki broj mitova govori o tome da mu je Virakoča (stvaralac civilizacije) otac.

Inti se prikazuje u obliku kruga (često zlatnog) oko kojeg su zraci ili plamenovi. Unutar tog kruga nalazilo se ljudsko lice. Inke su smatrale da je zlato znoj Sunca. U hramu je Inti prikazivan kao dečak koji sedi, isto sa zracima oko glave i ramena, nosio je kraljevski ukras za glavu, a iz njegovog tela su izlazile zmije i lavovi. Stomak je bio šupalj kako bi se u njega stavljale posude sa pepelom preminulih vladara.

Inti je uglavnom dobroćudan bog koji se retko razljuti. On nije bio distanciran od naroda, već je aktivno pomagao Inkama. Ipak, iako retko, Inti je umeo da se razljuti, zbog čega je dolazilo do pomračenja Sunca.

Po nekim verzijama mita o postanju, sin i kćerka boga Sunca bili su Manko Kapak i mama Okljo. Njih je Inti naučio različitim veštinama, pa ih je poslao na Zemlju da nauče Inke kako treba da žive. Manko Kapak i mama Okljo su preci dinastije Inka. Oni su predvodili narod tražeći plodno tle, a kada su otkrili povoljan prostor (Inti im je dao savet kako da ga prepoznaju), podigli su prestonicu Inka, grad Kusko.

Intijev hram u Kusku bio je Korikanaća. Inke su mu prinosile žrtve i to najčešće domaće životinje, različito povrće, napitke i odeću. Nakon prinošenja žrtve, podizali su pogled ka nebu i slali poljupce Suncu. Na taj način su se zahvaljivali ovom božanstvu. Po zakonu, trećina dobara odvajala se za Intija, a svaki veći grad imao je hram posvećen Suncu.

Festival Inti Rajmi održavan je u čast boga Sunca i radi proslave nove sezone setve. Pripreme za ovaj festival čini post od tri dana, za vreme kog se ne pali vatra, a narod se suzdržava od seksualnih odnosa. Za vreme festivala se pojede i popije velika količina hrane i pića. Žrtve se prinose samo prvog dana, dok čitav događaj traje devet dana. Festival se i dalje održava, a proslava uključuje muziku, raznolike kostime i mnogo hrane.

piše: Aleksandra Vujić

novembar, 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published.