Eneja, ilustracija: Mia Džidara

piše: Aleksandra Vujić

Trojanski princ Eneja nastao je iz ljubavi između smrtnog Anhisa i Venere, boginje ljubavi. On je bio poznati vođa, a Rimljani ga smatraju praocem svog naroda i njihovim prvim herojem. Njegov život odredila su dva proročanstva – da će osnovati veliku dinastiju i da će uništiti Kartaginu u Africi. Čim se završio Trojanski rat, naš heroj krenuo je da ih ostvari. Sa sobom je poveo i oca Anhisa koji je bio ranjen i koji je na putu umro. 

Eneja je junak u Homerovoj Ilijadi, a rimski pesnik Vergilije je, po uzoru na Homerovo delo, opevao Enejin život u svom poznatom epu, Enejidi, gde je Eneja predstavljen kao predak Romula i Rema.

Tipično za put heroja, i njegov je bio ispunjen raznim preprekama. Tako je, na primer, zajedno sa svojom posadom, bežao od nasilnih kiklopa u njihovoj zemlji. Nedaće posade je zakuvala i Venerina suparnica Junona. Ona nikako nije želela da Enejin put protekne glatko, pa je naredila Eolu, bogu vetrova, da potopi brod kojim je Eneja plovio. Eol je to i uradio, podigao je strašnu oluju, koja je izbacila brod blizu Kartagine. Kada je već bio na odredištu, lako je stigao do dvora kraljice Elise (Didone) sa kojom je stupio u ljubavnu vezu. Za takav sled događaja zaslužna je njegova majka Venera.

Ljubav je potrajala neko vreme, ali Merkur, glasnik bogova, podsetio ga je – služba je služba, a družba je družba. Naš junak onda odlazi da ispuni svoju sudbinu, a Elisa se, zbog tuge, ubija.

Nakon ovih događaja, stiže do Italije i grada Kume, gde je, na ulazu u Donji svet, živela proročica. Eneja odlučuje da siđe i vidi oca. Ponovo ovog prokrastinirajućeg heroja neko mora da podseti na zadatak, te mu proročica priziva priviđenje budućnosti Rima. Eneja zatim nastavlja putovanje, i završava u Lacijumu, na obali reke Tibar.

Tu se stvar još više zahuktava – Eneja sklapa sporazum sa kraljem Latinom da se oženi njegovom kćerkom Lavinijom. Lavinija je već verena za Turna, kralja Ritula. Ova izdaja poverenja dovodi do rata dve strane. Eneja taj sukob rešava tako što ubija Turna i ujedini zaraćene države. Od ove mešavine naroda potekli su Rimljani, kao i sami Romul i Rem.

Nakon Enejine smrti, Venera je dobila dozvolu od Jupitera da ga načini bogom. Ona je pomazala Enejinu glavu ambrozijom i nektarom, i tada Eneja postaje bog Jupiter Indiges. Istoričar Dionisije je zapisao kako Enejino telo nije nađeno nakon jedne borbe i da se pretpostavljalo da su ga uzeli bogovi i načinili ga jednim od njih. Ipak, on daje i drugačiju – manje poetičnu mogućnost  – da se Eneja prosto udavio u reci i da zbog toga nije bilo tela.

Eneja nije samo obični heroj, već je i iz drugog razloga bio bitan Rimljanima. Naime, preko njega, do Venere, Rimljani su mogli da prate svoju lozu do bogova. To je vladaru Rima davalo legitimitet kako u Italiji, tako i šire. Čak je i Julije Cezar tvrdio da je potomak Enejinog sina Askanija.

septembar, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.