piše: Ana Samardžić

Rubrika Detalj za kraj svaki put donosi neko drugo umetničko delo, tako da se ime autora i naziv dela ne pominju nigde u tekstu. Ideja je da na osnovu jednog detalja kompozicije sami saznate o kom delu i umetniku je reč i da svoje odgovore podelite sa nama u komentarima na tekst na sajtu ili društvenim mrežama, a u svakom sledećem broju, biće otkriveno rešenje prethodnog zadatka.

Napomena: U cilju da vaša potraga bude zanimljivija, u tekstovima će se reč umetnik odnositi i na umetnice i na umetnike, a biće reči o stranim i domaćim autorima iz svih umetničkih epoha, kao i savremene umetnosti. Period nastanka umetničkog dela biće naznačen, a kao pomoć, savet je da što više obratite pažnju na detalje koji se nalaze i oko uveličanog predstavljenog motiva.

Važno: Autori i izvori fotografija korišćenih u tekstovima biće objavljeni u svakom narednom broju kako čitaoci ne bi odmah otkrili o čemu je reč.

U drugoj polovini 19. veka, u viktorijanskoj Engleskoj, živela su i radila dva slikara istog prezimena. Nisu bili u srodstvu, ali su se verovatno poznavali, s obzirom na to da su se, makar u jednom periodu, kretali u zajedničkim umetničkim krugovima, a da je starosna razlika između njih bila dvadeset i dve godine. Obojica uvaženih slikara koji su za života stekli zvanja pri kraljevskoj akademiji, bavila su se istorizmom i bili bliski slikarima prerafaelitima, no stariji slikar je stekao i znatno veću popularnost stvarajući antičke mitološke i biblijske scene prilagođene ukusu tadašnjeg britanskog građanstva, dok se mlađi smatrao nastavljačem prerafaelitske tradicije slikanja srednjovekovnih arturovskih legendi, što je početkom 20. veka u mnogim umetničkim krugovima smatrano prevaziđenim.

Ovde je reč o jednoj njegovoj slici iz 1901. godine. U duhu istorizma i romantizma, na prerafaelitski način, mlađi slikar je predstavio jedan viteški čin. Tačnije, čin odlikovanja jednog viteza od strane mlade kraljice. Na detalju slike vidimo viteza u klečećem stavu, kolenima naslonjenog na jastuče i ukrštenih šaka, kome prilazi mlada devojka od koje naziremo samo njenu raskošnu haljinu. Zlatovez pri dnu njene haljine, ornamenti na njenim cipelama, kao i detalji vitezove odežde i opreme, pokazuju umeće ovog umetnika da, u duhu istorizma, ali i celokupne epohe, verodostojno predstavi srednjovekovne legende o kojima je britansko društvo maštalo na prelazu vekova. Da li možete da saznate kako se zvao ovaj mlađi prezimenjak i koji je naziv ponela njegova slika?  

Rešenje prethodnog broja: Žil Žosef Lefevr, Judita, 1892.

Žil Žosef Lefevr, Judita, 1892. Foto: Wikimedia Commons

avgust, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.