Dažbog, ilustracija: Dario Lainščak

Sin Svaroga, božanstvo Sunca, ognja i kiše. Smatran je božanstvom koje najčešće daje sunčevu svetlost, te i božanstvom koje daje život na zemlji. Pored sunčeve svetlosti daje i kišu (reč dažd znači kiša). Od njegovog imena nastala je izreka „da bog da”. U nekim skaskama prikazan je i kao bog srebra, odnosno rudnika. U nekim spisima Sloveni su nazivani njegovim unucima.

Ipak, njegova priroda je dualna, pa se on, naročito nakon pojave hrišćanstva,  poistovećuje i sa đavolom i naziva se Daba ili Hromi Daba. Ovu tezu prvi je izneo Veselin Čajkanović, istoričar religije, analizirajući njegove karakteristike u narodnim predanjima. On zaključuje da je ime boga uvek upotrebljavano da bi se imenovalo neko zlo biće, i dolazi do zaključka da je on ili bog podzemnog sveta, ili vrhovni bog Srba, što je značilo da mora biti degradiran. U nekim bosanskim verzijama, ovaj bog se poistovećuje sa Svetim Aranđelom, koji je bio naslednik boga mrtvih. Ipak, njegovo satanizovanje eskalira dolaskom hrišćanstva, kada on postaje najmoćniji demon i suparnik Boga. Moguće je da se to desilo zbog njegovog izgleda, ali je i moguće da je njegov kult bio toliko jak da je morao biti uništen radi iskorenjivanja paganizma.

U pojedinim skaskama opisan je kao biće koje proždire mrtve. Ovakav obrazac skaski u našu mitologiju došao je iz orijentalne i vavilonske mitologije. Zahvaljujući ovakvom opisu, njegova priroda se poistovećuje sa Hadovom ili Kerberovom.

U zapisima gde se navodi kao bog srebra, prikazan je sa srebrnom glavom. Njegov pratilac je vuk, životinja koja je vrlo bitna u slovenskoj mitologiji. Naime, vuk je oduvek bio značajna životinja kod Slovena. Vuk je animistički oblik predaka, a ovaj bog se isprva pretvarao u vuka, da bi kasnija predanja vuka prikazala kao slugu ili izaslanika. Bog je odeven u medveđu kožu i, pošto je hrom, sa sobom nosi štap. Negde je spominjano i da su i on i vuk slepi na jedno oko, ali to se može objasniti time da se poistovećuje sa bogom Velesom, bogom podzemlja.

Nakon pokrštavanja, božanstvo je zamenio Sveti Sava, najistaknutiji svetac kod Srba, koji često putuje u društvu vuka.

Naravno, reč je o Dabogu (Dažbogu), koji se nazivao i Koledo, Propegalo, Radgost ili Horz.

piše: Aleksandra Vujić

februar, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.