ilustracija: Jefimija Kocić, detalj

priredila: Nevena Stajković

SUNCE – 1. astr. Usijano nebesko telo loptastog oblika oko koga se okreće Zemlja i druge planete; 2. Kod nekih mnogobožaca biće božanske prirode, bog kao tvorac materijalnog i duhovnog sveta; 3. Svetlost i toplota što ih ispušta to nebesko telo; 4. fig. Ono što se smatra izvorom nečeg, što je od najveće vredosti i značaja za život; simbol najvećih ljudskih i moralnih vrednosti; najdraža, najmilija osoba

Sunce, Jovan Dučić

Na žitu plamti jara vrela,
Juli će sve da zatre;
Ditiramb suncu peva pčela –
Sve reči od same vatre.

Ne čezne brdo dah da nađe.
Nit šuma za sen vapi
I reka pre no sunce zađe
Želi da umre do kapi.

Sprema se klasje sve da padne,
I lišće pred noge panju;
Da zemlja danas žudno znadne
Za lepu smrt u sjanju.

Neka sunca, Branko Radičević

Jarko sunce seda,
Travka njega gleda
Oborena lica
A puna suzica.

Ja ni lica krijem,
Niti suza lijem,
Već s’ eto osmevam,
I ’vako popevam:

Neka sunca, neka,
Mene draga čeka,
Draga sunca dva
Meni će da dā.

ilustracija: Jefimija Kocić

Sunce, Đura Jakšić

Jedno sunce na zapadu seda,
Drugo sunce na prozori beše;
Pa se sunce u suncu ogleda,
A oba se na meneka smeše.
Al’ meni je samo jedno sjalo,
Jedno mi je srce razigralo.
– Jug je tamom zabulio glavu,
Sunce pade na zelenu travu
Travu blizu mene ispod vite jele,
Oko m’ vrata svile ruke bele,
Grlila me Mila, ljubila me
Od večeri pa do zore same…
– Al’ sad sunce ne može mi doći,
Izgubi se u nemiloj noći,
Pa se dugo u toj noći bavi –
U večnosti… da mi se pojavi…

Sunce se djevojkom ženi, narodna lirska pesma

Djevojka je suncu govorila:
„Jarko sunce, ljepša sam od tebe!
Ako li se tome ne vjeruješ,
ti izađi na to ravno nebo,
ja ću izić za goru na vodu.”
Kada jutro vedro osvanulo,
izlazilo na nebo sunašce,
a djevojka za goru na vodu.
Ugleda je lijepo sunašce,
ugleda je kroz jelovo granje:
kol’ko se je ašik učinilo,
triput je se sunce zaigralo,
pa odvuče lijepu djevojku,
da je uzme sebi za ljubovcu, —
od nje posta zvijezda Danica.

Smrt sunčevog oca, Vasko Popa

Na tri koraka od vrha neba
Od lipe u večnom cvetu
Staro je sunce zastalo

Pocrvenelo pozelenelo
Okrenulo se oko sebe triput
I vratilo svom ishodu

(Na naše oči da ne umre)

Kažu da ima sina sunčevića
Dok se okat i za nas ne rodi
Naučićemo mrak ovaj da sija

jun, 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.