foto: Wikipedia
U hinduističkoj mitologiji trijada bogova sastoji se od Brame (tvorca), Višnua (zaštitnika) i Šive (razoritelja). Bramina supruga bila je Sarasvati, boginja znanja, za koju se smatra da je izumela sanskrit. On ima četiri glave koje simbolizuju četiri vede, četiri strane sveta i četiri hinduističke kaste. Često je prikazivan kako jaše na labudu, a neretko i u cvetu lotosa. Lotos je tu jer neke priče o postanku govore o tome da je Brama rođen iz cveta lotosa koji je iznikao u pupku prvobitnog božanstva Prađapatija (sa kojim se ponekad Brama i poistovećuje). Brama ima i četiri ruke i u njima drži različite simbole znanja i stvaranja. Takođe, iz Bramine palate, koja se nalazi na vrhu svete planine Meru, teku četiri rukavca reke Gang, a svaki od njih pruža se ka jednoj strani sveta.

Prema mitu, Brama je u početku prosuo svoju svetlost po kosmosu i postao je suština svega. Smatra se da jedan dan i jedna noć boga Brame traju 4.320 miliona ljudskih godina, a krug stvaranja će se okončati kada to vreme istekne. U toku meditacije, ovaj bog razmišljao je o tome kako će svet izgledati i na osnovu tih razmišljanja stvarao je slike. Međutim, došao je do zaključka da je stvorio samo sliku svog neznanja i odbacio ju je. Tako je nastala noć koja je počela da stvara prve demone. Ta bića su se namnožila i Brama je shvatio da mora da se usresredi i otpočne ponovo proces stvaranja. Kao kontrast brojnim demonima, stvorio je veliki broj bogova hinduističkog panteona, a takođe je stvorio Sunce i zvezde kako bi uspostavio ravnotežu sa mrakom.

Iako je Brama smatran tvorcem, hinduistička mitologija je stvari malo zakomplikovala. Ova mitologija pripisuje delo stvaranja materijalnog sveta vrhovnom izvoru, suštini, Bramanu. Sva tri člana trijade bogova delovi su te suštine, a svi ostali bogovi su različite manifestacije te suštine.

foto: Wikipedia
Različiti zapisi na drugačije načine objašnjavaju postanak čoveka. Po nekima Brama je stvorio stvorenje Vak sa kojim se spojio i od njih su nastala sva živa bića na zemlji, dok je po drugima Vak bila Bramina ćerka koja je odbila da se spoji sa njim i naposletku je, uzevši obličje jelena, pobegla od njega. Brama je jurio, ali nije uspeo da je oplodi, i njegovo seme je palo na zemlju i pretvorilo se u prvi ljudski par.

piše: Aleksandra Vujić

avgust, 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.