Šiva, ilustracija: Dario Lainščak

Njegovo ime znači „povoljni”, a ovaj bog jedan je od tri velika boga hinduizma koji čine sveto trojstvo – Trimurti. Predstavlja spoj suprotnosti, a toliko je složena ličnost da je nosilac čak hiljadu i osam titula – Mahadeva (Veliki Bog), Kala (Smrt), Pašupati (Gospodar Životinja) i slično. On dolazi poslednji kako bi u sebi zadržao uništeni svet do novog stvaranja.

Legenda kaže da je ovaj bog nastao u trenutku kada su se Brama i Višnu prepirali oko toga ko će biti vrhovni bog. U toku rasprave, pojavio se veliki vatreni stub falusnog oblika čiji se vrh gubio u oblacima, a dno je bilo zariveno u tlo. Iz otvora vatrenog falusa izašao je ovaj bog, i postao jedan od trojice vrhovnih, uz Bramu i Višnu. Zbog ovoga, ovom božanstvu se često iskazuje poštovanje kao falusnom simbolu lingi, a ne u ljudskom obličju.

Karakteristično za ovo božanstvo je to da on ima tri oka. Dva predstavljaju sunce i mesec, a treće, koje je obično zatvoreno, je simbol mudrosti. Kada je otvoreno ima moć da uništava svako zlo. Takođe, on sa sobom nosi luk i trozubac. Jednom je pomoću luka uništio tri demona koristeći samo jednu strelu, dok tri šiljka trozupca predstavljaju tri gune – načela svemira: čistotu, energiju i inerciju. Ponekad se prikazuje i s kobrama oko vrata, kako zamršene kose jaše na biku po imenu Nandi. Nasuprot tome, prikazivan je i kako sedi na tigrovoj koži i meditira na Himalajima.

Šiva, ilustracija: Dario Lainščak

Ples je takođe veoma važan deo kulta ovog božanstva. Predstavljan je kao Naratađa (gospodar plesa), a za njegov ples vezana je legenda o sukobu njega i Dakše, Braminog sina. Dakša ovog boga nije pozvao na gozbu na kojoj će Sati, Dakšina kćerka, birati muža. Ipak, on je došao i uhvatio venac koji je Sati bacila, pa su se venčali. Dakša, i dalje besan, nije pozvao Satinog muža na ceremoniju prinošenja žrtve, pa se Sati revoltirana bacila na žrtvenu lomaču. Njen suprug je podigao njeno telo i počeo da igra ples smrti koji je trebao da okonča stvaranje. Višnu se umešao, prekinuo ples i vratio Sati u život kao boginju Parvati.

Sa Parvati je imao jednog sina, Ganeša, kojeg je jednom prilikom obezglavio neznajući da mu je to potomak. Kada je shvatio šta je učinio, umesto ljudske glave, Ganešu je stavio slonovu.

Ovaj bog je slavljen mantrom Om namah shivaya hare hare mahadeva, a reč je o bogu Šivi.

piše: Aleksandra Vujić

april, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.