Ilustracija: Srećko Radivojević

piše: Aleksandra Vujić

Ovoga puta, u ovoj rubrici se, na radost svih arahnofobičara (pozdrav, mama) našao jedan pauk iz zapadne Afrike. Pauk, čije je ime Anansi, poznat je, kako po svojim nestašlucima, tako i po mudrosti, a takođe je i posrednik između ljudi i boga neba Nijamea.

Anansi je najčešće prikazivan kao antropomorfizovani pauk koji ima ljudsko lice, ali i kao čovek sa osobinama pauka (osam nogu), a ređe je prikazivan potpuno u ljudskom obličju.

Anansi se trudio da udovolji ljudima, pa je Nijameu ukazivao na probleme smrtnika. Sve je počelo kada je Nijame stvorio svet, ali se udaljio od zemlje i na nju nije obraćao pažnju. Ljudi dole su neprestano radili i nisu odmarali, pa se tu umešao Anansi. On je zamolio Nijamea za pomoć, i tako je nastala noć, vreme kada se ljudi odmaraju. Ipak, ljudi su se bojali mraka, pa je Nijame stvorio mesec kako bi i tu situaciju rešio i kako bi i noću postojao neki izvor svetlosti. Svetu se ne može ugoditi i ljudima je bilo hladno noću, pa je Anansi ovaj put izdejstvovao smeštanje sunca na nebo. I tu je nastao problem jer su vrućine bile nepodnošljive i Nijami je to pokušao da reši jakim kišama. Sada ste već shvatili šemu – kiše su izazvale poplave, ljudi su se davili i usevi propadali. Naposletku je Nijame zaustavio poplave i konačno su svi bili zadovoljni.

Njegova mudrost se dobro vidi iz priče koja govori kako je Anansi došao do svih priča sveta koje je isprva posedovao Nijame. On je u zamenu za priče od pauka tražio stršljenove, pitona i leoparda. Anansi je stršljenove namamio u tikvu, a leoparda je uhvatio tako što je iskopao jamu i pokrio je granjem, a leopard je upao u nju. Pitonu je pokazao dugu palicu i rekao da ne zna da li je duža palica ili piton, zmija je onda legla duž palice kako bi proverili, i onda ga je Anansi brzo svezao za nju. Tako je predao sve životinje bogu neba i stekao sve priče sveta.

Iako je činio dosta za dobrobit ljudi, nekoliko sebičnih odluka su dovele i do pojave bolesti, smrti i svađe među ljudima. Jednom je uzeo ovcu od Nijamea, zauzvrat mu ponudivši smrtnu ženu koju će mu dovesti. Nijame je na to pristao, a Anansi je otišao u selo gde su samo žene i svakoj dao deo ovce pod uslovom da mu sve postanu žene. Na obećanje Nijameu nije se osvrnuo. Kada je bog neba saznao za izdaju, pokupio je sve žene sem jedne bolesne. Ona je ipak pomogla Anansiju – naložila mu je da je okupa vodom iz tikve i tako spere sve bolesti sa nje. Kada je pauk to učinio, žena je postala najlepša od svih. Nijame je to saznao i besan zbog toga što je Anansiju ostala najlepša žena, uzeo i nju. Anansi je onda, sa svojim sinom, napravio bubanj od tikve i otišao kod Nijamea i žena i počeo da svira na tom instrumentu i da peva vulgarne pesme. Sve žene su počele da igraju oko njega, sem one najlepše koja je prepoznala tikvu. Tada je Anansi vodu iz tikve polio po ženama i sve bolesti su se raširile.

Kada je u nekom momentu nastupila glad, Anansi je otišao u šumu ne bi li našao neku životinju koju bi on i njegova porodica mogli da pojedu. Ipak u šumi nije bilo ništa jer je Smrt sve ubila i čuvala kod sebe. Anansi je zamolio da uzme deo mesa i odnese porodici da ih prehrani, a Smrt je na to pristala. Ipak, pauk je bio lakom i poželeo je da ukrade od Smrti i više nego što mu je potrebno. Kada je Smrt saznala za to, sačekala ga je u zasedi i jurila sve do sela. Na taj način su svi stanovnici koji nisu bili u svojim kućama izgubili život kada je Smrt ušla u selo jureći Anansija i od tad ona više ne živi u šumi, već među ljudima i oduzima im živote.

Jednom je postojao čovek koji se svađao sa svima i Anansi je odlučio da se upozna sa njim. Čovek je po pozivu došao do Anansijevog doma, ali nije zatekao njega već njegovu decu koja su ga poslužila ljutim papričicama koje su mu spalile usta. Kada je zatražio vode, deca su mu rekla da ne smeju da mu daju vodu jer je voda sa vrha posude očeva i boje se da je ne pomešaju sa onom sa dna kada je budu sipali. Čovek se posvađao i sa njima, a zatim je Anansi odlučio da mora da umre jer se stalno svađa. Tada su ga pauci ubili i rastrgli, a sa razbacanim komadima tela se raširila i svađa po svetu.

januar, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.