Al Lat, detalj, ilustracija: Filip Nikolić

Kulture Arabijskog poluostrva su pre dolaska islama poštovale različita božanstva. Jedna od njih je bila i boginja Al Lat. Sedište njenog kulta bilo je blizu Meke, mesta gde se islam otkrio proroku Muhamedu, ali je ona bila poštovana i u istočnom Sredozemlju i delovima Irana.

Al Lat je bila deo trojstva koje je bilo poznato kao Alahove kćeri. Druge dve boginje bile su Al Uza i Manat. Al Uza bila je boginja jutarnje i večernje zvezde i predstavljala je ljubav i rat, a Manat je bila boginja usuda i smrti.

Al Lat pominje Herodot koji je poistovećuje sa Afroditom, a ponekad i sa Atinom (pošto je nekada prikazivana sa kopljem u ruci). Ona je boginja proleća, plodnosti, Zemlje al ii ljubavi.. Njen simbol je polumesec, ali kako je često povezivana i sa suncem, ponekad je taj polumesec imao sunčev disk u sebi. Pošto je boginja plodnosti, u njenim rukama se često može videti snop žita. Njene slike i reljefi pronađeni su u mnogim oblastima arapskog sveta. Ime ove boginje je nastalo od stare arapske reči koja znači upravo – boginja.

Pleme Takif je smatralo Al Lat svojom zaštitnicom. Pleme je imalo tri kamene kocke posvećene Al Lat i njenim sestrama.

Al Lat, ilustracija: Filip Nikolić

Kada se proroku Muhamedu ukazao islam, on je tvrdio da su Al Lat i njene sestre lažna božanstva. Njen kult je brzo odbačen usled brzog širenja islama, zato se o njoj danas vrlo malo zna.

Iako se sa dolaskom islama širilo verovanje u jednog boga, pređašnje idolopoklonstvo je zabeleženo u knjizi Kitab al-Asnam (Knjiga idola) koju je napisao irački istoričar Abn al Kalbija. Ova knjiga je bitna jer predstavlja vrlo važan izvor podataka o božanstvima i verovanjima pre islama, a sadrži i opis različitih obreda.

piše: Aleksandra Vujić

januar, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.