izvor: minijatura "Krstaši osvajaju Konstantinopolj 1204. godine", 15. vek, Wikimedia

Hodočašće je prvi roman trilogije estonskog pisca Tita Aleksejeva. Za temu svoje trilogije Aleksejev je izabrao Krstaške ratove, odnosno borbu evropskih hrišćana za povratak Svete zemlje iz ruku muslimana. Da bi napisao Hodočašće, Aleksejev je prikupljao materijal desetak godina, čak je i posetio predele u kojima su se odigrale neke od vodećih bitaka kako bi uspeo da pruži čitaocima što potpunije upuštanja u period srednjeg veka i borbe koje su se tada vodile.  Tolika posvećenost i insistiranje na preciznim istorijskim činjenicama ne treba da nas iznenadi, s obzirom na to da je Tit Aleksejev, osim što je pisac, i istoričar koji se bavi izučavanjem srednjeg veka.

„Istorijski roman je ili dobar roman ili loš roman. On ne može biti u isto vreme i literatura i istorija. On jeste literatura, samo je mnogo zahtevniji u istraživanju.”

-Tit Aleksejev

http://arete.rs/

Možemo reći da je Hodočašće istorijski triler koji nas odvodi u period prvog Krstaškog rata, u 11. vek. Glavni junak ovog romana, Diter, mladi je krstaški ratnik nepoznatog porekla, iz neke zemlje sa dalekog severa, koji se pridružuje vojsci grofa od Tuluze u borbi za Svetu zemlju. Sam taj šablon junaka nepoznatog porekla, bez porodičnog imena, doma ili stabilnosti je nešto što je karakteristično za srednjovekovne viteške romane, a čime se i Aleksejev poslužio, jer upravo to nemanje porekla omogućava junaku da se slobodno kreće kroz različite predele, situacije i društvene okvire.

Sledeći krstaše, Diter prolazi kroz različita iskušenja, od učenja kako se barata mačem do osvajanja stranih zemalja i učestvovanja u surovim bitkama. On vidi gradove koje nikada nije mogao ni da zamisli, kakvi ni ne postoje u zapadnom svetu, i suočava se sa novim oblicima ratovanja. U tom sudaru sa drugačijim svetom ogleda se još jedna dimenzija Krstaških ratova, uopšteno bilo kojih ratova, a to je ta unutarnja borba kroz koju prolazi svaki pojedinac jer, da bi čovek pokorio nekoga, potrebno je da ga poznaje, a da bi ga zaista poznavao, potrebno je da prvo upozna sebe.

Zato je Hodočašće Tita Aleksejeva izuzetno zanimljiv roman jer, ne samo da nas vodi kroz avanture na putu za istok, nego nas sprovodi i kroz drugačije avanturističko putovanje – putovanje u dubinu sebe. Ono što je tome svakako doprinelo, i što je piscu pružilo mogućnost da nam otvori vrata i tog drugog putovanja jeste činjenica da je ceo roman napisan kao reminiscencija Ditera nakon preživljenih ratova – Ditera monaha na severu Francuske.

„Ime mi je Diter. Nekada sam se drugačije zvao, ali to nije važno. Zemlja u kojoj sam se rodio mnogo se promenila, a onih koji bi me se setili odavno nema. Naime, šta znače reči – jedna zemlja, jedan narod? To je kap u moru, ništa više. Ja sebe tražim. ”

Hodočašće, Tit Aleksejev

Izdavačka kuća Areté izdala je roman Hodočašće 2018. godine i tako omogućila uživanje svim ljubiteljima pravih avantura, osvajanja, ratovanja, ljubavi, svima onima koji bi želeli da iskuse neko davno prošlo vreme, principe i norme kojima su se ljudi tada vodili, ali i onima koji žele da kroz spoznaju drugih spoznaju i sami sebe.

piše: Tamara Živković

Leave a Reply

Your email address will not be published.