KUŠ! #045

Na moje insistiranje ideja da ceo jedan broj posvetimo maskama i problematici zamene identiteta pala je baš u oktobar, mesec koji se završava praznikom slične tematike. Na Anino insistiranje broj nosi naziv U tuđoj kozi, što je ujedno bila i tema konkursa za kratku priču, na koji ste odgovorili u velikom broju i izvanredno kreativno.…