„Blagovesti” Fra Anđeliko

Godina je 1450. U manastiru Svetog Marka u Firenci zora se tek priprema da promeni boje neba, a neki šum budi kaluđere sa najlakšim snom. Ne, nisu to ni prvi petlovi, ni zvona koja pozivaju na molitvu. Zvuči kao da neko grebe zid. Na vrhu stepeništa severnog ulaza u konake za spavanje jedna povijena figura…

Teodora Stojanović: Slikam jer je slikanje sloboda i svrha

U maju vam predstavljamo Teodoru Stojanović, talentovanu slikarku koja se može pohvaliti zanimljivom i bogatom biografijom. Teodora se za slikarstvo zainteresovala još u osnovnoj školi. Nakon završene gimnazije upisuje Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, kao i studije filozofije na Filozofskom fakultetu. Filozofija i slikarstvo su njene dve ljubavi, a da li se one prepliću i…

KUŠ! #028

Ko razmišlja slobodno, razmišlja pravilno – podnaslov je jednog od naših majskih tekstova, a na neki način on može biti i podnaslov čitavog broja. Ova misao vezana je za neobično ime koje smo možda sretali na plavim tablama jedne od dorćolskih ulica: Riga od Fere. Riga od Fere bio je grčki pesnik iz doba kada…