Antika je večna

Sećate li se kada ste onomad u školi učili da je antička Grčka kolevka evropske civilizacije? Ta Grčka je ponešto preuzela od starog Istoka (Mesopotamija, Egipat, zemlje Levanta, Persija…); imala je mnoštvo sopstvenih ideja i otkrića; potom su njene običaje i način života, prilagodivši ih svojima, preuzeli stari Rimljani,  čije je carstvo, jedno od najvećih…

„Elektra”, foto: Narodno pozorište

Krv (ni)je voda? („Elektra” – Danilo Kiš po motivima istoimene Euripidove drame, Narodno pozorište)

Sva tri velika grčka dramaturga su u svojim delima obrađivali njihove porodične odnose; Ilijada počinje (barem narativno) otimanjem Helene iz njihovog doma, a Odiseja se završava govorom patrijarha kuće Atrijus. Porodični život ove kraljevske porodice bila je glavna tema svih starogrčkih tračarenja i kafanskih rasprava – ukratko, oni su Kardašijani pre Hrista. Ipak, od Voltera…

foto: Wikipedia

Značaj muzike u antici

Muzika starih Grka budila je veće interesovanje modernih naučnika nego bilo koji drugi period istorije muzike i pre otkrivanja prvih melodijskih zapisa. Sačuvano je (oko) dvanaest grčkih melodija, a neke od njih samo fragmentarno. Glavni razlog velikog interesovanja za muziku antičkog sveta leži u nadmoćnoj ulozi antičke kulture u evropskom obrazovanju i vaspitanju. Pored čisto…

Dionisova maska, muzej Luvr, foto: WIkipedia

Antička tragedija

Tragedija je, dakle, podražavanje ozbiljne (dostojne) radnje koja je u sebi završena ii ma određenu veličinu, govorom koji je otmen i poseban za svaku vrstu u pojedinim partijama, licima koja delaju, a ne pripovedaju; a izazivanjem straha i sažaljenja vrši pročišćavanje takvih osećanja. Aristotel, Poetika Antika nam je ostavila mnogo u nasleđe, a najbitnija književna…

Aristotel, foto: Wikipedia

Maštoviti Aristotel

Svi smo čuli za Aristotela. Kao deo svetog trojstva filozofije koju čini zajedno sa Sokratom i Platonom, nazivan je ocem nauke, logike, biologije i psihologije. Prvi je podelio znanje u različite discipline. Prvi je sistematizovao životinje u različite takse (familije, vrste, podvrste, itd.). Pojedina njegova uverenja nadživela su ga za skoro dva milenijuma. Renomirani hrišćanski…